Nextdoor: Renkum verkozen tot beste gemeente van Gelderland

Foto: DM van Hellesem

In Gelderland zijn inwoners van de gemeente Renkum het meest tevreden, blijkt uit het jaarlijkse buurtonderzoek van Nextdoor – het platform dat buren met elkaar verbindt – en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ruim 18.000 respondenten werden ondervraagd over de leefbaarheid van hun buurt. Landelijk gezien is de ‘beste’ gemeente Goirle in Noord-Brabant met een gemiddelde van 8,5. Zowel op provinciaal als landelijk niveau is de ‘beste’ buurt Alteveer-Cranevelt in Arnhem met het cijfer 8,9. Het landelijk gemiddeld buurtcijfer is 7,5.

Rustige woonomgeving het belangrijkste

Volgens de ruim 18.000 respondenten zijn de belangrijkste aspecten voor een hoog rapportcijfer: een rustige woonomgeving (69%), een prettige omgang met buurtgenoten (65%) en een gunstige locatie (62%).

De Vrije Universiteit onderzocht hoe de rapportcijfers samenhangen met thema’s op het gebied van sociale cohesie. Hieruit blijkt dat van de vijf thema’s – het helpen van buren, het organiseren van buurtactiviteiten en initiatieven, de frequentie en kwaliteit van het contact met buurtgenoten, sociaal vertrouwen, en de ervaren mate van criminaliteit en onveiligheid – met name de laatste drie een significante rol spelen bij de algehele waardering van de buurt.

De beste gemeente en de beste buurt

beste gemeente

Kwaliteit buurtcontact belangrijker dan frequentie

Bijna tweederde van de respondenten (65%) vindt een prettige omgang tussen buurtgenoten belangrijk, waarbij de kwaliteit van het contact belangrijker is dan de frequentie ervan. Respondenten die het buurtcontact als ‘zeer positief’ (21,4%) ervaren, geven hun buurt een gemiddelde van 8,4. Zij die het contact als ‘positief’ (62,6%) zien, geven hun buurt een gemiddelde van 7,7. Voor degenen met ‘onprettig’ (1,7%) of ‘zeer onprettig’ (0,6%) buurtcontact, liggen de gemiddelden op 5,0 en 4,6. De frequentie van het contact heeft een beperkte invloed. Het verschil tussen ‘nooit’ (rapportcijfer 5,5) versus ‘enkele keren per jaar’ (rapportcijfer 6,8), is daarbij het grootst.

Sociaal vertrouwen, criminaliteit en gevoel van onveiligheid

Bijna 7 op de 10 van de respondenten (69%) hechten waarde aan een rustige woonomgeving zonder overlast van omwonenden. Sociaal vertrouwen – het vertrouwen in andere mensen in het algemeen – speelt daarin een rol. Respondenten met ‘zeer weinig’ (4,3%) en ‘weinig’ (8,7%) vertrouwen geven hun buurten respectievelijk een 5,5 en 6,5. Bij ‘zeer veel’ (15,3%) en ‘veel’ (50,9%) vertrouwen scoort de buurt gemiddeld 8,4 en 7,8. Het niveau van ervaren criminaliteit doet er ook toe.

Respondenten die er ‘zelden of nooit’ last van hebben (53,4%) geven hun buurt een 8,0. Zij die slechts ‘een beetje’ last ervaren (33%) geven hun buurt een 7,3, en zij met ‘ernstige last’ (7,4%) amper een voldoende (5,6). Gelukkig voelt slechts 6% zich ’s avonds ‘vaak’ onveilig, en 19% ‘soms’. Zij die zich het meest onveilig voelen, beoordelen hun buurt met een ruime onvoldoende (4,4), terwijl deelnemers die zich vrijwel altijd veilig voelen, hun buurt een gemiddelde van 7,9 geven.

Stad versus platteland

Volgens 62% van de respondenten is een gunstige locatie belangrijk, hierbij is er een duidelijke samenhang met een voorkeur voor ‘reuring’ (stad) in plaats van ‘rust’ (platteland). Het gemiddelde rapportcijfer in de meeste stedelijke gebieden is lager (7,4) dan op het platteland (7,7), maar de kloof is opvallend groter binnen stedelijke (7,9 vs. 6,7) en plattelandsgebieden (8,2 vs. 7,1) dan tussen grote steden en landelijke gebieden.

‘Het onderzoek laat zien dat de kloof tussen stad en platteland vaak wordt overdreven. Of een buurt goed of slecht wordt beoordeeld, wordt vooral bepaald door het gemiddelde inkomen van de buurt (dus: of een buurt arm of rijk is), en niet zozeer door de landelijkheid of stedelijkheid van de buurt’, aldus dr. Smets van de Vrije Universiteit Amsterdam.

‘Vooral de grootste steden laten aanzienlijke verschillen zien tussen ‘goede’ en ‘slechte’ buurten. Dit kan te verklaren zijn door de mate van diversiteit.’

Respondenten uit rijke plattelandsbuurten zijn tevreden (8,2), maar ook inwoners van rijke stedelijke buurten zijn opvallend content (7,9). Respondenten uit de arme buurten lijken iets meer te spreken over het leven op het platteland (7,1) dan in de stad (6,7).

Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit

Geert Mol, Country Lead Nextdoor Nederland: ‘Ons jaarlijks buurtonderzoek laat zien dat het bij de waardering van de buurt vooral om de kwaliteit van het contact met buurtgenoten gaat en niet om de kwantiteit. Wanneer de kwaliteit van het contact goed is, maakt het niet uit of je niet dagelijks contact hebt met je buren. Zelfs enkele keren per jaar kan een groot verschil maken. Via ons platform willen we prettig buurtcontact stimuleren, en buren aanmoedigen om elkaar op te zoeken. Iedereen verdient een vriendelijkere wereld, met een buurt om op te bouwen.’

Voor de derde keer op rij werd het landelijke buurtonderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam uitgevoerd.

Over het onderzoek
*Onderzoek door Nextdoor in samenwerking met de Vrije Universiteit onder ruim 18.000 respondenten in Nederland. De enquêteperiode liep van 1 mei tot en met 3 juli 2023. De online vragenlijst is opgesteld en afgenomen via Qualtrics en gedurende bovengenoemde periode verspreid onder gebruikers van Nextdoor. Leefbaarheid van buurten in Nederland staat centraal in dit onderzoek waarbij vijf thema’s nader bekeken zijn: de frequentie en kwaliteit van het contact met buurtgenoten, het bieden van hulp aan buren, de organisatie van activiteiten en initiatieven in de buurt,  de ervaren criminaliteit en onveiligheid, en sociaal vertrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van dr. Muis en dr. Smets van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen