Verkiezingsprogramma laaggeletterden gepresenteerd door D66 Renkum

Foto: D66 Verkiezingsprogramma voor laaggeletterden

D66 wil gelijke kansen voor iedereen. Dit principe begint met duidelijke taal. Daarom heeft D66 Renkum een laaggeletterden-versie van het D66 verkiezingsprogramma 2018-2022 laten opstellen.

Dit aangepaste verkiezingsprogramma 2018-2022 in ‘gewone taal’ werd vanmiddag in de Bibliotheek/De Klipper in Oosterbeek aangeboden aan Taalhuis Veluwezoom.

Moeite

Eén op de zes Nederlanders boven de zestien jaar heeft moeite met lezen en schrijven. In de gemeente Renkum ligt het laaggeletterdenpercentage tussen de acht en elf procent.

Hanneke Mijnhart (raadslid D66) en Mandy Kreuzen (kandidaat-raadslid D66) namen daarom het initiatief tot een laaggeletterden-versie van het D66 verkiezingsprogramma 2018-2022. Overigens stellen zij beiden vol overtuiging dat het programma geschikt is voor iedereen.

Mandy Kreuzen: “Het document is herschreven voor iedereen die niet gewend is aan politiek jargon. We hopen dat dit aangepaste programma de politiek dichter bij de mens brengt. Het is dus niet alleen behulpzaam voor laaggeletterden, maar ook voor jou en mij.”

Lesmateriaal Rijn IJssel

De eerste hertaling werd uitgevoerd door Hanneke van Zoest, docente Nederlands van Rijn IJssel in Arnhem.

Deze eerste aangepaste versie is samen met de Verkiezingskrant in ‘Gewone Taal’ (een krant samengesteld door ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven) bedoeld om mensen door middel van gewone taal te laten kennismaken met de gemeentelijke verkiezingen.

De laaggeletterden-versie voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven was ook onderwerp van een aantal lessen in drie laaggeletterdengroepen van Rijn IJssel in Renkum. Aansluitend zijn Mijnhart en Kreuzen hierover met de leerlingen in gesprek gegaan om zo nog meer tips in de definitieve versie te kunnen verwerken.

Stichting Makkelijk Lezen

Omdat D66 Renkum het betrekken van laaggeletterden en het meenemen van alle inwoners belangrijk vindt, is ervoor gekozen om Stichting Makkelijk Lezen een laatste oordeel te laten vellen over de daadwerkelijke leesbaarheid van het aangepaste verkiezingsprogramma.

Met dit oordeel heeft de stichting haar officiële keurmerk ‘Gewone Taal’ aan het programma toegekend. Het document is hiermee erkend gemakkelijk leesbaar bevonden, zoals ook de eerder genoemde en landelijk gepubliceerde Verkiezingskrant.

Esther Staal, coördinatrice van Taalhuis Veluwezoom, nam het eerste exemplaar in ontvangst:

“Wat geweldig dat jullie dit gedaan hebben en dat er meer aandacht komt voor deze doelgroep. Ik hoop van harte dat andere politieke partijen hieraan een voorbeeld zullen nemen.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen