Motie D66 actualisering martiale objecten 2004 niet aangenomen

Eén van de martiale objecten, tunneltje onder spoorlijn Wolfheze/Oosterbeek
Eén van de martiale objecten, tunneltje onder spoorlijn Wolfheze/Oosterbeek
Foto: Renkum Nieuws

Een ingediende motie van D66 Renkum riep het college van B&W van gemeente Renkum gisteren tijdens de raadsvergadering op om samen met de meest betrokken organisaties rond de lokale airborneactiviteiten en erfgoed, de lijst met lokale martiale objecten te actualiseren en waar mogelijk meer objecten aan te wijzen als beschermd martiaal object.

De gemeente Renkum is één van de airbornegemeenten.

Martiale objecten

Bescherming van martiale objecten uit de periode september 1944 is één van de mogelijkheden om de airborneperiode te duiden en levendig te houden voor de huidige generatie inwoners, toeristen en overige bezoekers. D66 is van mening dat gemeente Renkum zich nog beter kan profileren als airbornegemeente. Deze motie helpt daarbij.

De toenmalige Monumentencommissie heeft in 2004 een inventarisatie gemaakt van martiale objecten, te weten in potentie mogelijk beschermde martiale objecten.

Martiaal betekent “krijgshaftig”. Dit betekent dat het met name gaat om bescherming van objecten die in de airborneperiode september 1944 een bijzondere rol in de gemeente Renkum hebben gespeeld.

Dreyeroord

Met de aanduiding “beschermd martiaal object” wordt bijvoorbeeld een huis of schuur beschermd tegen sloop. Tot op heden heeft het college van B&W drie objecten aangewezen, te weten het spoorviaduct Klingelbeekseweg/Benedendorpsweg, de villa “De Tafelberg” en de machineschuur Jonkershoeve.

Recent speelde deze problematiek ook bij de sloop van Dreijeroord, toen bleek dat dit pand niet was aangewezen als martiaal object.

De motie riep het college van B&W op om de oude lijst uit 2004 te actualiseren, de objecten te waarderen en waar mogelijk nieuwe objecten aan te wijzen als beschermd martiaal object. Dit proces moet natuurlijk in goed overleg met de eigenaar geschieden.

Helaas staakte bij de stemming over deze motie de stemmen: 10 voor en 10 tegen, waardoor de motie niet werd aangenomen.

D66 Renkum vindt dit jammer, maar gaat toch door om samen met organisaties rond de airborneherdenking en erfgoed te bezien op welke wijze mogelijk meer martiale objecten kunnen worden aangewezen.

Het indienen van de motie en de behandeling in de raadszaal kun je hier nakijken, kies agendapunt 12C

Lees ook: 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen