“Dreyeroord had al in 2004 op de martiale lijst moeten staan”

Foto: Renkum Nieuws

De Werkgroep Behoud Dreyeroord Oosterbeek (WBDO) heeft vandaag de gemeente Renkum in gebreke gesteld voor het niet uitvoeren van een genomen besluit om (voormalig) Hotel Dreyeroord aan te wijzen als beschermd martiaal object.

Nadat Dreyeroord in 2003 werd afgewezen voor de Monumentenlijst kwam er in 2004 een nieuw stijlfiguur voor de gemeentelijke monumentenzorg: het martiale object. De Monumentencommissie deed daarvoor onderzoek waaruit een lijst naar voren kwam met 26 objecten die verband houden met de Slag om Arnhem in de gemeente Renkum. Daar was Dreyeroord er één van. De objecten bestonden uit terreinen, gebouwen (onroerend goed), gedenktekens en andere herinneringen van de hevige strijd..

Martiaal is beschermd tegen sloop

In tegenstelling tot monumenten, zijn martiale objecten alleen beschermd tegen sloop. De commissie schreef dat de eerste 26 objecten de meest voor de hand liggende kandidaten waren om op deze lijst te staan. Bij een voorgenomen sloop van een martiaal object is dan een vergunning nodig die bij de Monumentencommissie beoordeelt wordt. Na deze eerste serie objecten zou nog een tweede volgen.

Objecten die niet genoeg punten scoorden om als monument aangewezen te worden, maar wel een grote historische waarde hebben, met name voor de Slag om Arnhem, kunnen op deze manier toch beschermd worden.

Het binnengekomen advies van de Monumentencommissie van 23 augustus 2004 werd door het college op 1 september goedgekeurd. Dat blijkt ook uit de stukken die deze website heeft ingezien. Daarnaast is er een krantenartikel boven water gekomen van De Gelderlander van 7 september dat jaar waarin dit bevestigd wordt. Daarin staat dat de gemeente Renkum de (tastbare) herinneringen aan de Slag om Arnhem wil beschermen.

Gld 07-09-2004

De intentie was er, maar toen

Toch bleek de afgelopen dagen dat voormalig Hotel Dreyeroord op de nominatie staat om gesloopt te worden en komt Dreyeroord, ondanks de genomen beslissing niet op de beschermde martiale objectenlijst voor. Hoe dit kan, is onduidelijk.

Dit zou ook de verbazing van inwoners verklaren dat Dreyeroord op geen enkel lijst voorkomt die dit belangrijke Slag om Arnhem pand beschermd. Wij hebben de gemeente nog niet om een reactie kunnen vragen.

Petitie Behoud Dreyeroord

 

Dossier: Dreyeroord

Reacties

Cookieinstellingen