Vrouwen boven 55 krijgen dubbel zoveel mantelzorg als mannen

Foto:

Vrouwen van 55 jaar en ouder krijgen ongeveer twee keer zoveel hulp van mantelzorgers als mannen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijfert dat 13 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen in de leeftijdsgroepen boven de 55 jaar mantelzorg ontvangt.

Onder die noemer vallen uiteenlopende vormen van onbetaalde hulp door familieleden, vrienden, buren of andere bekenden, van hulp bij medische zaken tot autoritjes naar de kapper of de supermarkt.

Ontvankelijker voor hulp

Met de leeftijd neemt het verschil volgens het CBS verder toe. Van de 75-plussers kreeg 31 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen vorig jaar mantelzorg.

Hoofdsocioloog Tanja Traag van het statistiekbureau vermoedt dat verschillende factoren een rol spelen in het verschil tussen mannen en vrouwen. Zo leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen. “Zij komen er dus ook vaker alleen voor te staan.” Vrouwen leven bovendien over het algemeen langere tijd met gezondheidsproblemen dan mannen, zowel fysiek als psychisch. Daarvan vermoedt Traag dat het de belangrijkste factor is.

De CBS-onderzoeker wijst er verder op dat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen dat vrouwen ontvankelijker zijn voor hulp uit eigen kring. “Vrouwen staan gemiddeld ook wat meer open voor gezelschap, troost en afleiding.”

Een verschil in mobiliteit kan ook meespelen, oppert Traag. Dat idee wordt ondersteund door een CBS-publicatie uit 2020, waarin naar voren kwam dat in het jaar daarvoor mannen boven de 55 jaar een stuk vaker een rijbewijs hadden dan vrouwen: 88 procent versus 69 procent. Naarmate de leeftijd vordert, wordt dit verschil alleen maar groter. Van de 75-plussers had op dat moment driekwart van de mannen een rijbewijs en slechts 39 procent van de vrouwen.

Mantelzorg

Enigszins verrassend is dat uit het onderzoek geen toename van mantelzorg in de afgelopen jaren naar voren komt. De percentages zijn ongeveer gelijk aan die van 2016. Dat geldt ook voor het aantal uren: gemiddeld kregen mensen die mantelzorg ontvingen 17 uur per week dergelijke hulp. Dit is voor mannen en vrouwen gelijk.

“Dat vind ik wel opvallend, want het heeft de laatste jaren de voorkeur dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het kan dat het tijdvak waar wij naar kijken nog te kort is om een verandering te zien.”

Mantelzorg wordt in meer dan de helft van de gevallen (56 procent) geregeld door de kinderen of schoonzoons en -dochters. Daarna volgt de eigen partner (44 procent). Weduwen en weduwnaars doen veel vaker een beroep op hun eigen kinderen en de partners van hun kinderen: zijn verzorgen de mantelzorg in acht op de tien gevallen.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen