Smurfit Kappa Parenco op weg naar ‘net zero’ papierproductie

Foto: Smurfit Kappa Parenco

Renkum – Begin deze maand oordeelde Rechtbank Gelderland dat omgevingsdiensten van de Provincie Gelderland onhaalbare emissie-eisen opgelegd hadden aan papierfabriek Smurfit Kappa Parenco.

Lees hier de uitspraak

Smurfit Kappa Parenco werd in het gelijk gesteld en vindt dit soort rechtszaken onnodig. “Onze stoomketels presteren in alle gevallen beter dan de geldende normen en wij zijn ook zeker bereid om tot een acceptabele aanpassing te komen. Daarvoor is goed overleg nodig, maar ondanks diverse pogingen blijkt dit onvoldoende mogelijk. Uiteindelijk moet dan een objectieve toetsing leiden tot een besluit.”

“In de meeste gevallen zijn er bij ons theoretische emissiegrensen opgelegd die weliswaar passen bij nieuwe installaties maar niet haalbaar zijn voor bestaande installaties. Met het opleggen van deze eisen komt het voortbestaan van onze fabriek in gevaar. Daarmee hebben we geen andere optie dan ons hiertegen te verzetten.”

“Een rechter besluit met een zwart-wit antwoord. Dat betekent nu dat het besluit van de Provincie is vernietigd. Daarmee gelden de bestaande normen uit de huidige vergunning. Als er sprake geweest was van overleg, zou er meer zijn bereikt.”

De theoretische eisen staan los van de duurzaamheidsambities stelt Smurfit Kappa Parenco. Hierbij een toelichting.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Vanaf 2018 tot en met 2023 is er steeds een verbetering van de stikstof-uitstoot gerealiseerd. De resultaten zijn bereikt door slimme innovaties en forse investeringen: het iedere dag beter doen. (tekst gaat verder onder afbeelding)

smurfit

Nieuwe ketels ter vervanging van de K43/44

Los van rechterlijke uitspraken blijft Smurfit Kappa Parenco investeren in verduurzaming van de papierfabriek. De volgende stap is de vervanging van de oude stoomketel 43/44 door twee ‘state of the art’ stoomketels (low-NOx). Deze nieuwe stoomketels hebben de laagst mogelijke uitstoot. Hiermee is een investering van € 11 miljoen gemoeid. Deze, vanuit milieuoogpunt geheel vrijwillige vervanging, verlaagt de stikstofuitstoot verder met 30.000 kilo.

Emissieverbetering K62

Eveneens los van de uitspraak en de geldende normen, werken ze aan de vermindering van de uitstoot van onze biomassa-ketel (K62). Ze bereiden een investering van € 4 miljoen voor om ook hier een forse vermindering te realiseren. Daarvoor is aanvullende technologie nodig die specifiek voor deze ketel wordt ontwikkeld.

Verdere elektrificatie

Als de nieuwe low-NOx stoomketels zijn geïnstalleerd, is de volgende logische stap verdere elektrificatie. Het werken met een elektrische stoomketel is dan technisch en economisch mogelijk. De aansluitingen op het stroomnet zijn hiervoor ruim voldoende. Het is dan ook geen kwestie óf een dergelijke elektrische stoomketel er komt. De vraag is wanneer deze er komt.

Ambitie

Smurfit Kappa Parenco is koploper op het gebied van CO2 reductie binnen de papierindustrie. Aan alle Europese doelstellingen wordt al ruimschoots voldaan, maar deze doelstelling staat als een huis. Ze worden de fabriek voor verpakkingspapier van Nederland waar op de meest duurzame en efficiënte wijze verpakkingspapier wordt geproduceerd, met de doelstelling van “Net Zero” in 2030.

Een aantal technologieën moeten nog verder worden ontwikkeld en ze geloven dat het kan. Of het nu stikstof, water of CO2 is, de plannen zetten ze door. Hiertoe hebben ze diverse vergunningsaanvragen ingediend bij de Provincie Gelderland.

Inmiddels is er goedkeuring voor diverse projecten vanuit Smurfit Kappa Group. De komende tijd zal worden gebruikt om deze verder uit te werken zodat ze klaar zijn als ze een vergunning krijgen.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De nieuwsredactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen