112

Project Theseus: succesvolle aanpak ondermijning krijgt vervolg

Foto: Gelderse Omgevingsdiensten

Regio – Het project Theseus, waarin Gelderse organisaties samenwerken om ondermijning – zoals milieucriminaliteit, arbeidsuitbuiting en drugsproductie – op bedrijventerreinen tegen te gaan, wordt ook in 2022 voortgezet.

Het project heeft in het eerste jaar succesvolle resultaten behaald en blijft ook dit jaar werken aan het vergroten van de veiligheid op bedrijventerreinen in Gelderland.

Project Theseus is gestart in mei 2021 op initiatief van de Gelderse Omgevingsdiensten, provincie Gelderland, Openbaar Ministerie, politie en diverse gemeenten in Gelderland. De deelnemende partners hebben het gezamenlijke doel om ondermijning op bedrijventerreinen te ontdekken, te voorkomen en/of tegen te gaan. Het projectteam ondersteunt gemeenten bij controles op bedrijventerreinen, helpt bij preventieve controles en data-analyse. En zet zich in om de weerbaarheid en bewustwording over ondermijning bij ondernemers te versterken.

1800 controleacties, 750 misstanden

In het eerste jaar zijn er ruim 1800 controleacties geweest op bedrijventerreinen in 12 Gelderse gemeenten. Bij deze controles zijn er ruim 750 misstanden of signalen van ondermijning geconstateerd, zoals illegale bewoning, arbeidsuitbuiting en mensenhandel, belastingontduiking, drugsproductie, milieucriminaliteit, voertuigcriminaliteit en transportcriminaliteit.

“Het projectteam kan misstanden meestal direct afhandelen of doorspelen aan betrokken ketenpartners, waardoor zaken snel worden opgepakt en een vervolg krijgen”, aldus projectleider Alex te Dorsthorst van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Communicatie en samenwerking

Naast de controleacties informeert het projectteam Theseus ook gemeenten en ondernemers over signalen van ondermijnende criminaliteit. Er zijn expertsessies met gemeenten en andere samenwerkingspartners in Gelderland geweest.

Gelders Weerbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “De deelnemers aan Theseus hebben al verschillende boeven laten zweten. En dat is goed. Onze bedrijventerreinen moeten veilige locaties zijn en blijven, waar je prettig kan ondernemen. Theseus heeft een nu jaar ervaring opgedaan. Ervaringen waar we gemeenten en de provincie hun voordeel mee gaan doen. Wat mij betreft wordt het 2e jaar net zo succesvol als het eerste!”

Ook worden er connecties gelegd buiten de provinciegrenzen: het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft een dag meegelopen met het projectteam en aangegeven onder de indruk te zijn van de effectiviteit van het project. Diverse gemeenten in Limburg, Groningen en Noord-Holland zijn geïnteresseerd om een vergelijkbaar project op te starten.

Meer deelnemende gemeenten

Het komende jaar breidt het project Theseus uit naar 17 deelnemende gemeenten in Gelderland. De samenwerking met de politie wordt verstevigd en het Platform Veilig Ondernemen heeft een financiële bijdrage toegezegd. Hierdoor kan het project Theseus in 2022 doorgaan met het vergroten van de veiligheid op bedrijventerreinen.

(klik om te vergroten)

Theseus Theseus

Bron: Provincie Gelderland

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen