Alle zorghuizen voor ouderen met dementie in de gemeente Renkum een wonderfoon, help je mee?

"Het was zo aandoenlijk om Miep met de wonderfoon te zien, ze zei tegen me: Het zijn de kleine dingetjes die het 'm doen. Dat heeft ze goed gezien en ik hoop dat iedereen in de gemeente deze actie steunt, alle kleine beetjes helpen. Ik verheug me er nu al op weer een wonderfoon aan te kunnen bieden." Gé zal ook zorgen dat er gewenste muziek op geplaats wordt en hopelijk zijn voor Valentijnsdag alle wonderfoons op de plek van bestemming

Een wonderfoon laat Miep in Oranje Nassau's Oord dansen en stralen

Vanaf het moment dat ze de eerste tonen uit de wonderfoon hoort, begint Miep te stralen, haar ogen worden groot, haar hand gaat omhoog en ze begint op de muziek mee te deinen. Ze vindt het geweldig. "Wat leuk he." zegt ze vrolijk en, "mag ik nu nummer negen draaien?" Gé Willemsen laat het haar zien en na nummer negen, volgt al snel nummer zes, en drie, zeven en vijf. Ze wil alle liedjes horen. Af en toe luistert ze heel stil om dan met een blije blik om haar heen mee te deinen op de muziek. "Een wonderfoon." zegt ze, "Dit is een wonderfoon! Wat leuk he?" Dan vraagt ze aan Astrid: "Waar zijn we hier eigenlijk?"

Hommels in de wei – de betekenis van graslanden voor hommels

Hoe kan het beheer in de graslanden verbeteren zodat hommels en andere insecten zich er meer thuis voelen? Elk graslandtype is anders en kent eigen kansen en uitdagingen voor het beheer. Het is in ieder geval van belang om te zorgen voor dagelijks voldoende voedselaanbod in het landschap van maart tot en met oktober. Elke dag opnieuw moeten hommels voor zichzelf en hun nest voldoende voedsel verzamelen. Laat dus stukken grasland ongemaaid tot in de nazomer, in ieder geval daar waar er bloeiende planten in het grasland aanwezig zijn