Gemiddeld 297 stukken afval per 100 meter op oevers van de Rijn

In totaal zijn op negenendertig plekken langs de Nederrijn metingen uitgevoerd door achtenzeventig vrijwillige rivierafvalonderzoekers. Daarbij werden in totaal 11.601 stukken afval gevonden. De top 5 bestaat uit ondefinieerbare folies kleiner dan 50 cm, ondefinieerbare harde stukjes plastic en snoep-, snack- en chipsverpakkingen. Op plek 4 staan ondefinieerbare stukjes piepschuim, gevolgd door glazen potten en flessen