Jackie: Moe en gestrest

Het is een moeilijke tijd deze ‘Corona’ periode en niemand had verwacht dat het zoveel impact zou hebben. De nieuwe 1.50 meter maatschappij kraakt aan alle kanten. Alleenstaanden die geïsoleerd zijn, het missen van een partner komt nu extra hard aan. Onze ouderen, mensen boven de 60 die behoren tot een risicogroep zijn ook in een isolement gekomen. En dan hebben we nog al die anderen mensen die kwetsbaar zijn. Het is duidelijk, mensen hebben hun weg nog niet gevonden

Persconferentie: Basis- en speciaal basisonderwijsscholen, bso’s en kinderdagverblijven open vanaf 11 mei

De cijfers in ziekenhuizen en de intensive cares zijn hoopgevend. De druk is echter nog steeds gigantisch hoog en daarnaast is het belangrijk dat de reguliere zorg dringend opgestart moet worden. Ook is de situatie in verpleeghuizen nog zorgwekkend. Voorzichtigheid is geboden. Met een te snelle versoepeling volgt zeker een tweede coronagolf. Volgens Rutte wordt zelfbeheersing gevraagd van ons allemaal. “Voorzichtigheid is beter dan spijt achteraf”, aldus minister president

Ingezonden: "Ik ben zo blij dat mijn hulp in huis nog steeds komt!"

"Wij hebben zoveel bloemen gekregen, vertelde ze, dat ik voor jou en je moeder ook een bosje heb. Ze had zelf eigenlijk geen idee meer via wie ze de bloemen had gekregen en omdat ze ook nog wel eens een bosje van een cliënt kreeg, ze gewoon geen vazen meer had. Nadat ze bij mij 2 uur had gewerkt, ging ze op de fiets nog even langs mijn moeder, die normaal op een hele andere dag hulp krijgt! Mijn moeder was zo verrast! Ik heb mijn ouders ook al weken niet gezien en het whatsappje dat ik daarna kreeg daar spatte de blijheid vanaf!"

Defensie levert extra personeel aan ziekenhuis Gelderse Vallei

'Ik ben de voorzitter van de Veiligheidsregio en het ROAZ zeer erkentelijk dat zij onze vraag voor bijstand onmiddellijk hebben ondersteund. Daarnaast spreek ik mijn grote dank uit aan de minister van Defensie dat zij bereid is haar medewerkers bij ons in de ziekenhuizen in te zetten. Deze extra ondersteuning van Defensie is zeer welkom en maakt dat we kunnen opschalen naar het benodigde aantal bedden en we de intensieve zorg adequaat kunnen blijven leveren.’