Lintjesregen 2020 gevallen tijdens telefonisch onderhoud

Dit jaar vindt de lintjesregen in aangepaste vorm plaats vanwege COVID-19. Er zijn vier inwoners voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding en zij werden telefonisch op de hoogte gebracht.

Op vrijdag 24 april 2020 belde burgemeester Agnes Schaap de vier decorandi om te melden dat een onderscheiding is toegekend. De onderscheidingen worden op een nader te bepalen moment later dit jaar uitgereikt.

De volgende personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Bart van Genderen (31 maart 1966), Renkum

Bart van Genderen is sinds 1992 werkzaam als vrijwilliger bij diverse organisaties. Tijdens de jaarlijkse Airborne herdenkingen is hij een onmisbare kracht bij de begeleiding van de gasten naar hun zitplaatsen. Ook is hij een steunpilaar voor de organisatie tijdens het leggen van vele kransen. Vanaf 1993 zet hij zich in voor de JeugdCentrale Renkum-Heelsum. Bij de gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum is hij 6 jaar lang actief geweest als jeugddiaken. Hij heeft veel werk gestoken in het opzetten van netwerken door middel van whatsapp en twitter en het publiceren van allerlei activiteiten voor de jeugd in het kerkblad en op de website van de kerk. Bij verzorgingsinstelling Vilente verzorgt hij sinds 2006 1 keer per maand de muziekavond bij Radio Beekdal. Zijn motto is dat je vrijwilligerswerk doet om de medemens gelukkig te maken en op deze manier iets kan bijdragen voor de maatschappij.

Adrianus Bernardus Martens (17 augustus 1956), Heelsum

De heer Martens is sinds 1983 niet meer weg te denken bij de carnavalsvereniging De Dwarsliggers. Vanaf 1987 tot 1996 was de heer Martens bestuurslid van de Oranje Vereniging Oosterbeek. Ook was de gedecoreerde bestuurslid en bouwpastoor van de Stichting tot behoud van het parochiehuis in Oosterbeek.

Mede door de heer Martens’ vele werk is er een prachtig zalencentrum ontstaan waar vele verenigingen hun weg naar hebben gevonden. Én nog steeds staat de heer Martens ten alle tijden klaar om vanuit zijn bouwkundige inzicht het belang van de stichting te dienen.

Daarnaast was de heer Martens 17 jaar lang (vanaf 1993) van grote betekenis voor wielervereniging RETO waar hij als voorzitter van de Airborne fietstochttoer, het gebruik van de GPS-navigatieapparatuur voor op de fiets heeft geïntroduceerd. Ook was hij mede-organisator van de festiviteiten rond het 90-jarig jubileum van de vereniging.

Everdina Jansen-de Haan (11 maart 1944), Renkum

Everdina Jansen-de Haan uit Renkum is een actieve vrijwilliger. Van 1975 tot 1985 is zij presidente geweest van de Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Renkum. Ook zette zij zich in voor het interkerkelijk vredesberaad. Tijdens haar werkzame leven op de Prinses Beatrixschool in Renkum heeft ze vele jaren meegedraaid in het overlegorgaan van de Kerk en school. Bij de gereformeerde kerk Renkum-Heelsum is zij 2 jaar wijkcontactpersoon, 8 jaar lang ouderling en daarna weer tot op heden wijkcontactpersoon.

In al die jaren is zij zeer betrokken bij de mensen die aan haar zorg en aandacht waren toevertrouwd. Ook helpt zij wekelijks mee bij Oranje Nassau’s Oord bij de Bijbelkring. In 1987 werd de Vereniging Wereldwinkel Renkum opgericht, waar zij eerst secretaresse was en later algemeen bestuurslid.

Naast al haar vrijwilligerstaken komt er de laatste jaren ook helaas een mantelzorgtaak bij. Haar dochter blijkt sinds 2012 een hersentumor te hebben. Toen 3 jaar geleden de ziekte van Parkinson bij haar echtgenoot werd geconstateerd werd zij ook mantelzorger voor hem.

Paulus Johannes Maria van Wingerde (5 augustus 1951), Renkum

Paulus Johannes Maria van Wingerde uit Renkum is een actieve vrijwilliger. Vanaf 1984 tot 1997 is hij erg betrokken als gewondenverzorger bij het Korps Nationale Reserve (Landmacht). Als gewondenverzorger maakt hij deel uit van de commandogroep en was hij aanwezig tijden vele oefeningen. Vanaf 1977 tot 2011 heeft de heer van Wingerde bij datzelfde Korps zich verdienstelijk gemaakt voor het peloton als EHBO-er. Daarnaast was hij voortrekker van de personeelsvereniging.

Vanaf 2003 tot op heden is de heer Van Wingerde ook actief als vrijwilliger EHBO bij de Algemene Vereniging van Reserve Militaire (AVRM). Daarnaast werd ook vaak een beroep op hem gedaan voor andere taken. Bijvoorbeeld als hulpinstructeur bij de schietbaan of munitiebeheerder. Vanaf 2014 tot op heden is gedecoreerde actief bij de Tweedaagse Militaire Prestatietocht (TMPT) Commissie. Hij richt zich op de EHBO-post bij de start en finish.

Verder is de gedecoreerde vanaf 2012 vrijwilliger bij Luchtvaart-themapark Aviodrome. Hij is een gemotiveerde, enthousiaste vrijwilliger die graag meedenkt met de organisatie. Hij wil overal het beste uithalen en is een uitstekende gastheer voor bezoekers van Aviodrome.