Tootje de Feiter- van Klooster is honderd jaar geworden

Foto: Gellinger, pixabay

Op zaterdag 5 september bereikte mevrouw T.J. (Tootje) De Feiter – Van Klooster de respectabele leeftijd van 100 jaar. Zij vierde dit in besloten kring in de huiskamer van De Rijnhof in Renkum.

Burgemeester Agnes Schaap kwam als verrassing naar het verpleeghuis om haar namens het gemeentebestuur te feliciteren.

Van Zeeland naar de Veluwe

Tootje van Klooster werd op 5 september 1920 geboren in Renesse op het Zeeuwse eiland Schouwen. Haar vader was kweker en later wethouder in het dorp, haar moeder was huisvrouw. Na de lagere school ging zij naar de tuinbouwschool in Haamstede.

Zij verloofde zich met Huub de Feiter uit Renesse en volgde hem naar Utrecht, waar hij ging werken als boekhouder voor de Heidemaatschappij. Na de oorlogsjaren trouwden zij in september 1945. Toen haar man op het hoofdkantoor van de Heidemaatschappij ging werken, verhuisde het echtpaar naar Arnhem. Samen kregen zij drie kinderen.

Zij waren zeer maatschappelijk betrokken, bij de PvdA waar Tootje nog steeds lid van is, maar vooral bij de Parkstraatgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Arnhem. Vele jaren was Tootje zondagsschoolleidster en later ook ouderenbezoekster. Het echtpaar kocht in 1970 hun eerste huis aan de Hackettweg in Heelsum. In 1989 verhuisden zij naar een seniorenwoning aan de Charles Crammweg in Renkum, een plek waar ook hun kleinkinderen graag logeerden.

Ziekbed

Na een ziekbed van een aantal jaren overleed haar man in mei 1995. Tootje bleef aan de Charles Crammweg wonen, waar zij haar leven weer oppakte en lange tijd op bewonderenswaardige manier haar zelfstandigheid bewaarde. Bij een fietsongeluk brak zij haar heup. Na een operatie en maanden revalidatie in Ede kon zij met huishoudelijke hulp haar leven in Renkum voortzetten.

In 2006 overleed zeer onverwachts haar dochter Els. Een grote klap, die zij ook weer overwon. Doordat in de loop der tijd haar lichamelijke klachten toenamen, werd Buurtzorg ingeschakeld om haar te helpen met opstaan en naar bed gaan. Tot haar 96e kon zij zelfstandig in haar eigen huis blijven wonen. In maart 2017 verhuisde zij naar een appartement in Verpleeghuis De Rijnhof (Zinzia) in het centrum van Renkum.