Eenmalige tegemoetkoming voor kosten controle corona-toegangsbewijs

Foto: Tumisu, Pixabay

De aangescherpte coronamaatregelen vragen opnieuw veel van ondernemers, verenigingen en culturele instellingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de verplichte controle van het corona-toegangsbewijs.

Vanuit het Rijk is een bedrag van €80.900,- beschikbaar gesteld om organisaties in onze gemeente financieel te ondersteunen in de extra (personeels-)kosten die ze voor de controles maken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat bedrag middels een subsidie beschikbaar te stellen aan de 150 bedrijven, verenigingen en organisaties in de horeca-, sport- en cultuursector in de gemeente Renkum die corona-toegangsbewijzen moeten controleren.

Naleving stimuleren

De bijdrage is éénmalig en is maximaal €1000,-. Heeft de onderneming, vereniging of stichting in één van de genoemde sectoren geen horeca, dan is de bijdrage maximaal €250,-. Door de kosten (deels) te vergoeden, wordt de naleving van de controleplicht gestimuleerd.

Burgemeester Agnes Schaap: “Ik ben blij met de bereidheid van organisaties en vrijwilligers om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het controleren van het coronatoegangsbewijs vraagt van hen extra inzet – terwijl er vaak al druk op bedrijven en hun personeel staat. Daarom vindt het college het meer dan logisch dat zij een bijdrage ontvangen in de kosten die zij daarvoor maken, ook al is de bijdrage waarschijnlijk onvoldoende om alle kosten te dekken.”

Aanvragen kan tussen 3 en 31 december 2021

Om in aanmerking te komen voor deze eenmalige bijdrage heeft de Rijksoverheid criteria vastgesteld. Zo is een voorwaarde van het Rijk dat de tegemoetkoming moet worden besteed aan de gemaakte kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021.

De subsidieregeling met daarin de spelregels staat hier op de website van de gemeente. Aanvragen is mogelijk vanaf 3 december en kan tot en met 31 december van dit jaar. Ingekomen aanvragen worden op volgorde van indienen behandeld tot het plafond van €80.900,- is bereikt.

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan voor adverteren contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen