Op weg naar een nieuwe ecologische theologie

Foto: Martine Hemstede

Eeuwenlang heeft de mens onbeperkt gebruik gemaakt van de natuur. Het Westerse christendom legitimeerde dat door te stellen dat dat de mens centraal staat en heerser is over de natuur.

Dat mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.

Groene Theologie

Trees van Montfoort doet dat wel. In haar zeer goed ontvangen boek Groene Theologie, dat eerder dit jaar verscheen, legt ze helder en grondig uit dat de ecologische crisis om herbezinning vraagt in denken, doen en ook in geloven. Ze wijst de weg in de hedendaagse ecotheologie, die er vanuit gaat dat Gods liefde voor heel de schepping centraal staat, en niet de mens. Ze pareert de weerstand die in sommige kringen bestaat tegen positieve waardering van de natuur.

Onderzoeker en predikant Trees van Montfoort is vrijdag 18 oktober te gast tijdens een lunchbijeenkomst van de Remonstranten Oosterbeek, van 12 tot 13.30 uur. Wie zich van tevoren opgeeft, krijgt een gezonde driegangenlunch geserveerd en kan komen luisteren en meepraten over de inleiding van Trees van Montfoort.

Goed ontvangen

Zowel in orthodoxe als vrijzinnige kringen werd Groene Theologie goed ontvangen. Veel lezers noemen het een standaardwerk. Het laat goed zien hoe vaak en diepzinnig de natuur besproken wordt in de Bijbel. Ons wereldbeeld is tot nu toe te technologisch en overheersend geweest om dat op te merken. We moeten volgens Van Montfoort af van het rentmeesterschap en op naar een inclusief en met de hele schepping verbonden godsbeeld.

Vrijdag 18 oktober 2019 van 12 tot 13.30 uur, lunchbijeenkomst met Trees van Montfoort over Groene Theologie. Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek. Opgeven uiterlijk 16 oktober bij Gerda Versteegen, [email protected]

Cookieinstellingen