Gelderse bedevaart in teken van corona: oproep tot bezinning en gebed

Pelgrims uit de Betuwe op weg naar Maria van Renkum ,1923
Foto: O.L.V. Ten Hemelopneming

Onder voorbehoud van de Corona ontwikkelingen wordt in het Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart georganiseerd voor de Gelderse parochies.

Het programma vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats en zal gericht zijn op bezinning en gebed om God’s heil en zegen af te smeken en Hem meer te betrekken bij de huidige situatie van ons land.

Eucharistieviering

De organist van de St. Janskathedraal Den Bosch, dhr. Ton Nagel, zal de middag muzikaal begeleiden en vijf zangeressen zullen zingen. De eucharistieviering wordt gecelebreerd door kapelaan S. Steijaert van de parochie Sint Christoffel in West-Maas en Waal.

Programma begint 18 oktober om 14.00 uur

  • 14.00 uur Opening met orgelmuziek en mogelijkheid om individueel bloemen te schenken aan Maria. Rozenkransgebed ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum met voorbidders zodat de bedevaartgangers in stilte kunnen meebidden.
  • 14.45 uur Plechtige eucharistieviering en kort Lof
  • 16:00 uur Afsluiting met koffie of thee op het terras

Deelname is gratis! Vervoer op eigen gelegenheid. Bereikbaar met buslijn 352 ,uitstappen halte Don Boscoweg. Wel graag aanmelden via [email protected] of dagelijks 09.00-11.30 uur T 0317-312331

Noveen

Ze nodigen je uit om gezamenlijk ter voorbereiding 9 dagen voorafgaand aan de Gelderse bedevaart, de noveen ter ere van O.L.V. van Fatima te bidden en daarnaast dagelijks het rozenkransgebed. De noveen vind je hier en ligt ook in de kerk om mee te nemen.

Adres: R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum.

Cookieinstellingen