Cantatedienst in de Oude Kerk Oosterbeek

Foto: Bach Ensemble Arnhem

Op de veertigste dag na kerst, 2 februari, sluit de kerk traditiegetrouw de kersttijd af met het verhaal dat Maria volgens de joodse voorschriften gereinigd wordt in de tempel en Jezus aan de Heer wordt opgedragen.

Het evangelie vertelt over een vrome joodse man die leefde in de overtuiging dat hij de komst van de Messias nog zou meemaken. Met het kind in zijn armen zingt hij zijn lofzang: ‘mijn eigen ogen hebben de redding gezien, een licht dat straalt voor uw volk’.

Mit Fried und Freud fahr ich dahin

Luther maakte als parafrase van deze lofzang van Simeon het kerklied, Mit Fried und Freud fahr ich dahin, een lied dat in zwang is geraakt als begrafenislied.

Als Bach cantate 125 125 baseert op dit lied, grijpt hij terug op de oorspronkelijke functie ervan: een lied bij het feest van Maria’s reiniging, waarin het eerder over Maria dan over Simeon moet gaan, de vrouw als beeld van moederliefde en zorg. Wilde Bach het lied terugplaatsen in zijn oorspronkelijke context?

Deze Cantate dienst wordt uitgevoerd door “Bach Ensemble Arnhem”o.l.v. Thea Endedijk.

  • alt: Mariska Wessel
  • tenor: Roelof Polinder
  • bas: Hans Scholing
  • voorganger: ds Pieter Endedijk
  • organist: Klaas Spijker

De dienst begint om 10:00 uur tot 11:30 uur, de toegang is vrij maar er is wel een collecte tijdens de dienst.

cantatedienst