De Dolle Instuivers’ Gouden Stuiver 2020 is voor de Renkumse Molen

Normaliter blijft tot het Gouden Stuiver Gala van carnavalsvereniging de Dolle Instuivers uit Renkum, de nieuwe Gouden Stuiver drager geheim.

Deze keer niet: de Gouden Stuiver 2020 werd uitgereikt aan de Renkumse Molen, of liever gezegd: aan de mensen die de molen weer aan het draaien kregen en houden.

Stuif es in

Nu is iedereen natuurlijk gewoon hartstikke blij als ze de Gouden Stuiver uitgereikt krijgen maar molenaar Erik stond gewoon te stralen toen hem de Gouden Stuiver werd omgehangen door Prins Pascal d’n Eerste. Wat bleek: als kleine jongen wilde hij ooit aan de, toen heel populaire, televisie kindershow, ‘Stuif es in’ deelnemen met een bandje waarin hij zat.

Daar kon je een Gouden Stuiver winnen, iets wat Erik toen niet lukte omdat de band uit elkaar viel. Daar moest hij, sinds hij gebeld was door de Dolle Instuivers, steeds aan denken. Dat hij als enige van het groepje nu wél een Gouden Stuiver had, daar was hij dus erg blij mee! Een verhaal wat ook perfect past in het thema van dit jaar: Oude meuk is leuk.

Erik was erg verrast toen hij gebeld werd, hij wist zelfs niet van het bestaan van de Gouden Stuiver af! Hij vond het jammer dat niet alle vrijwilligers aanwezig konden zijn. Maar zij die er bij waren, waren allemaal duidelijk herkenbaar met hun mooie Renkumse Molen schorten en dito molenaars-overalls en ze werden overladen met felicitaties want wie uit Renkum kent de Molen nu niet!

In de relatief korte tijd dat de molen weer werkend in ons dorp staat heeft het nieuwe gebouw een belangrijke plek verworven

Geen oude meuk dus

Aldus Erik, maar het proces om tot meel te komen, is natuurlijk wel weer een oud proces. Na de uitreiking werd het tijd voor nog meer feest, de dansgardes lieten hun nieuwste showdans zien voor dat het echt tijd werd voor die oude meuk.

Met een krakende oude radio die steeds op een ander station gezet werd, kwam de ‘oude muziek-meuk voorbij. Vader Abraham en Doris met zijn twee motten ontbraken daarbij natuurlijk niet. De Dolle Instuivers hadden weer een perfecte show in elkaar gedraaid en iedereen kon meezingen, hoe gezellig is dat!

–> Carnavalsintocht De Dolle Instuivers: Ouwe meuk, is hartstikke leuk!

Motivatie van De Dolle Instuivers om De Renkumse Molen de Gouden Stuiver uit te reiken:

Uitreiking Gouden Stuiver 2020

“Het bestuur van de Renkumse carnavalsvereniging De Dolle Instuivers heeft in haar laatste vergadering besloten dit jaar de Gouden Stuiver uit te reiken aan de Renkumse Molen. Deze hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging De Dolle Instuivers met de daarbij behorende oorkonde en versierselen wordt toegekend aan een persoon (of een groep personen) die zich verdienstelijk heeft (hebben) gemaakt voor de gemeenschap van Renkum en Heelsum.

Het bestuur van carnavalsvereniging De Dolle Instuivers is tot dit besluit gekomen na kennis te hebben genomen van de inspanningen en wapenfeiten van de verschillende kandidaten die door de leden van de carnavalsvereniging voorgedragen zijn.

De keus van het bestuur is dit jaar op de Renkumse Molen gevallen omdat de Renkumse Molen niet alleen zichtbaar is in het straatbeeld, maar bovenal is de eenvoud in techniek, is het ambacht van molenaar in puurste vorm, een bezienswaardigheid en dankzij de inzet van moleneigenaar Dennis vd Wal en vele vrijwilligers van de Stichting Exploitatie Renkumse Molen zichtbaar voor een breed publiek.

Opening

Met de opening op 4 april 2014 werd de Molen nieuw leven ingeblazen. Na jaren tegenwind gaat het vanaf die tijd voor de wind. Opgebouwd met gemeenschapsgeld stelt de Renkumse Molen zich nu met veel enthousiasme open voor diezelfde Renkumse gemeenschap. De Renkumse Molen draagt bij aan het in stand houden van het ambacht van molenaar. Windmolenaars in spé worden opgeleid door molenaars van de Renkumse Molen. Educatie is er ook voor de Renkumse basisschooljeugd van de groepen 3 en 4. Samen met de Beken wordt een bijdrage geleverd aan het project van Boer tot Bakker. In Renkum zelfs een stukje lokale,
duurzame circulaire economie.

Waar de minister van Landbouw de Kringlooplandbouw predikt, wordt deze in Renkum al tot uitvoering gebracht: het graan van Veld en Beek wordt door de Renkumse Molen gemalen tot meel. De Seelse Bakker bakt hier brood van waarna het brood verkocht wordt in de winkels van Veld en Beek en de Renkumse Molen. Op deze manier is de Renkumse Molen rijk aan historie maar nog steeds bij de tijd! De vrijwilligers achter de Renkumse Molen geven het unieke karakter van de Renkumse Molen extra glans. Zij dragen bij aan de instandhouding van de Renkumse Molen en verdienen het daarom om de Gouden Stuiver uitgereikt te krijgen.”

Aldus het Bestuur van De Dolle Instuivers

Dossier: Carnaval
Cookieinstellingen