Etske Thie en Karin Bodewits nieuwe Klimaatburgemeesters van Renkum

okt 28 2022, 12:13 Milieu
419 711095d1514ee74ff28cf264e7505fd6
Etske Thie (55) en Karin Bodewits (39) mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Renkum noemen. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek.
Een week waarin Klimaatburgemeesters een belangrijke rol spelen voor hun medebewoners. Het is namelijk de bedoeling dat Etske en Karin de inwoners van gemeente Renkum inspireren ook te verduurzamen en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins.
Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten, waaronder Etske en Karin uit gemeente Renkum. Met hun eervolle benoeming hopen zij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat.

Het kan wel

Etske wil als Klimaatburgemeester inspireren en kennis delen door o.a. artikelen te schrijven over duurzame ontwikkelingen en feiten die voor velen niet bekend zijn. Ze wil iedereen inspireren om duurzamer te leven en hun eigen invloed op grote vervuilers te gebruiken. Ook onze ambtenaren en directeuren wil ze bevragen en inspireren. Verder zal ze een blog wijden aan de klimaatweek en doet ze mee aan publieksvriendelijke acties. Door enthousiast haar kennis te delen, wil ze zoveel mogelijk partijen in actie brengen voor een leefbare aarde. ‘HetkanWEL’ is haar motto.
Karin is medeoprichter van TurfVrij
. Een organisatie die tot snelle, maar duurzame uitfasering van turf in de bouwsector. Karin wil gaan vertellen hoe je mooie planten kweekt zonder er veengebied voor te vernietigen. Ze wil Nederlanders bewust maken van de gevolgen van veenwinning en een leefbare planeet achterlaten voor de kinderen.
Speciaal voor deze benoeming ontvingen zij de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die zij de hele week kunnen ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat zij de Klimaatburgemeesters zijn geworden van gemeente Renkum.

Nationale Klimaatweek van start

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid.
Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is te vinden op nkw2022.nl/agenda .

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?
Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected] .
De redactie is te bereiken via [email protected] .