Lobby-workshop voor meer aandacht voor vogels en natuur in je gemeente

Foto: Ada K Pixabay

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om de kiezer te verleiden om straks op hun partij te stemmen, hebben de politieke partijen hun gemeentelijke verkiezingsprogramma’s opgesteld.

Hoe kun je in de aanloop naar de verkiezingen nog lobbyen voor een natuurvriendelijker gemeentebeleid? Daarvoor organiseert Vogelbescherming Nederland gratis twee keer een digitale lobby-workshop op 29 september en 6 oktober.

Door de Vogelbescherming

De Vogelbescherming hoopt dat in de verkiezingsprogramma’s ruim aandacht is voor vogels en natuur. Steeds meer mensen maken zich namelijk zorgen om de biodiversiteit, juist ook die in hun eigen omgeving. Ook zien zij dat de natuur niet alleen goed is voor een

lobby-workshop
Foto: Remy Remmerswaal, flickr

fijnere leefomgeving voor bewoners, maar dat zij ook oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen op het gebied van klimaat, waterveiligheid en volksgezondheid maar bovendien nodig is voor een duurzame economie.

Overal kansen voor natuur

De gemeente bepaalt in grote mate hoe natuur en groen wordt ingericht en beheerd. Zowel in stad en dorp – de bebouwde kom – als in het buitengebied. Parken, gemeentelijke bossen, waterpartijen, bermen, windsingels en andere groenstroken, maar ook gebouwen: er zijn vele kansen om deze aantrekkelijk te maken voor vogels en natuur.

Denk aan natuurvriendelijke oevers in het park met zingende kleine karekieten en kwakende kikkers, bloemrijke bermen vol vlinders en andere insecten, oude bomen met spechten en vleermuizen, voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen in publieke gebouwen. Allemaal voorbeelden waar de lokale politiek over beslist.

Natuurinclusief beleid

Eerder dit jaar heeft Vogelbescherming alle gemeenten opgeroepen om ervoor te zorgen dat de rijkdom aan vogels en natuur in hun gemeente beschermd en hersteld wordt. Niet alleen in natuurgebieden maar vooral ook daarbuiten. Want overal zijn maatregelen nodig: in de stad, op het boerenland en in recreatiegebieden.

Heel gewone soorten planten en dieren gaan namelijk juist buiten beschermde natuurgebieden al heel lang hard achteruit. Bij elk gemeentelijk besluit, groot of klein, moet volgens Vogelbescherming ‘natuurinclusiviteit’ het uitgangspunt zijn. Dat wil zeggen dat natuur zwaar meeweegt bij bijvoorbeeld beslissingen op het gebied van woningbouw, infrastructuur, groenbeheer en de overgang naar meer duurzame energie.

lobby-workshop
Foto: Paul van de Velde, CC BY 2.0, flickr

Doe je mee?

Nu de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen (GR2022) zo goed als geschreven zijn, wordt het tijd om vooruit te blikken. Wat kunt u doen om te zorgen dat het belang van vogels en natuur wordt meegenomen bij de verkiezingen in uw gemeente?

Vogelbescherming Nederland en Stichting Lobby Lokaal organiseren daarom weer een digitale sessie over de GR2022, op twee data: 29 september en 6 oktober. De sessies zijn gericht op burgers die in hun gemeenten willen pleiten voor een natuur- en vogelvriendelijk beleid, met presentaties van Stichting Lobby Lokaal en Vogelbescherming Nederland. Ook komt er een raadslid aan het woord en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Interesse? Meld je hier aan.

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail:[email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen