Vogelbescherming: onderteken de petitie Natuurinclusief Bouwen

Foto: Camera-man, Pixabay

Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen huizen worden gebouwd. Vogelbescherming vindt dat er niet gebouwd mag worden in natuurgebieden, waardevolle, cultuurhistorische landschappen of in rijke weidevogelgebieden.

Op de plekken waar het wel kan, moeten we de natuur versterken en moet natuurinclusief de norm zijn. Geen wijk meer zonder extra groen, geen huis meer zonder voorzieningen voor vogels en vleermuizen.

Brede coalitie

Een brede coalitie van bouwondernemingen tot natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming, is daarom gestart met een petitie voor Natuurinclusief Bouwen. We roepen samen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, op: “Maak ‘Natuurinclusief Bouwen’ verplicht voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur”.

Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Onze gebouwde omgeving wordt zo een plek waar we de ruimte delen met vogels, insecten en wilde planten. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onze eigen gezondheid en welzijn.

Nieuwe omgevingswet

Aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt met de petitie gevraagd om ‘Natuurinclusief Bouwen‘ tot norm te verheffen binnen ‘De Nieuwe Omgevingswet’. De volgende concrete maatregelen voor alle nieuw te bouwen wijken, woningen en gebouwen moeten daarin worden opgenomen:

  1. Natuur in de woning: in elke woning komt nestgelegenheid voor gebouwafhankelijke soorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: alle platte daken worden dubbel gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: elke woning heeft uitzicht op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Steun de petitie van de Vogelbescherming en teken hier. Dank je wel!

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen