Wethouder Ruwhof plant eerste prunus in de Molenbeekstraat

Foto: Renkum Nieuws

Wethouder Wendy Ruwhof plante woensdagochtend onder toeziend oog van bewoners en pers, de eerste zuilprunus in de voortuin van nummer 32 aan de Molenbeekstraat in Renkum. Het was de eerste van 23 prunussen die de grond in ging.

Medewerkers van Groenbedrijf Everts & Weijman, belast met de aanplant, gingen nadat de eerste prunus in de grond stond, meteen aan het werk om de rest van de bomen te planten. Niet alle bewoners konden een boom kwijt in de voortuin en sommigen krijgen er twee of zelfs drie.

Kale straat voor één van de groenste gemeentes van Nederland

Begin december 2015 werden de sierperen op de Molenbeekstraat gekapt. Sommige bomen waren niet vitaal meer. Deze stonden tussen de stoeptegels in en waren daarnaast ook enorme sta-in-de-wegs geworden. Mensen met rollators en kinderwagens konden moeilijk passeren. Een noodzakelijk kwaad dus, maar wat was de Molenbeekstraat kaal geworden!

De bewoners misten de bomen en verheugden zich niet echt op de lente dit keer. Sierprunussen kleuren met hun bloesem prachtig roze in de lente, leveren goede schuilplaatsen voor vogels op en dat gekwetter zouden ze gaan missen. De straat was een heuse bomenlaan en de bewoners wilden dat graag terug.

Kennismaken door het bomen-gemis

geisha's wethouderEen aantal bewoners nam het voortouw, schoven briefjes door brievenbussen en leerden elkaar op die manier meteen kennen. Leuk, vindt een van de bewoonster: “Ik kende de meeste buren eigenlijk helemaal niet.” Dat is meteen veranderd: ze hadden het gezellig gemaakt woensdagochtend; er was thee, koffie en één bewoonster had zelf lekkere cake gebakken.

Wendy Ruwhof, wethouder van Groen en burgerparticipatie, reageerde meteen positief op het voorstel zuilprunnussen in de voortuin te plaatsen. De afdeling Beplantingen van de gemeente bedankte hen voor dit initiatief en bood aan om de kosten en de aanplant van de bomen voor hun rekening te nemen.

Eerder hadden de bewoners onderzocht welke bomen de juiste keuze zouden zijn en het advies van Beplantingen was dat de zuilprunus een goede keuze was. De bomen groeien meer omhoog, dan in de breedte en zullen niet hoger worden dan zes meter, net zo hoog als de woningen aan één kant van de straat. Voor het onderhoud is een commissie samengesteld uit bewoners. Het onderhoud wordt dus verder door hun gedaan en komen niet voor rekening van de gemeente.

Geen bomen meer tussen tegels

Voor iedere boom die de gemeente rooit, moet een boom terug geplaatst worden. Op de Hogekampseweg was dat al een probleem omdat daar geen plaats meer was. Ook daar stonden de weggehaalde bomen tussen de stoep met alle problemen van dien.

Wethouder Ruwhof beaamt dat bomen vroeger vaker tussen de stoeptegels werden geplant en dat veroorzaakt veel problemen in de gemeente Renkum. Door boomwortels komen stoepen omhoog en scheurt asfalt. Bomen blijken het uiteindelijk ook niet zo goed te doen als zij tussen tegels staan. Nu zijn er Veldesdoorns in de bestaande plantsoenen geplaatst en zijn ook de heesters vervangen.

Straks weer een roze Molenbeekstraat

De gemeente is dus blij met dit soort initiatieven van bewoners. Aan de Hogekampseweg konden ook dankzij bewoners voldoende bomen teruggeplaatst worden dat zij die in de voortuin lieten planten. Aan de Molenbeekstraat werden 17 bomen weggehaald.

Er staan er aan het eind van de dag 23 weer terug, vijf meer als zou moeten. Waarschijnlijk geven de bomen dit jaar al wat bloesem. Even afwachten dus, maar de bewoners hebben hun bomenlaantje weer terug, zoals dat past in één van de groenste gemeentes van Nederland.

Dossier:

Reacties