Wethouders periode 2018-2022 gemeente Renkum benoemd

Foto: Renkum Nieuws

Vanavond zijn, nadat er voor gestemd is en de te benoemen wethouders zijn gecontroleerd, de vier nieuwe wethouders voor deze bestuursperiode benoemd en beëdigd tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 mei.

Salarisverhoging

In het nieuwe coalitieplan is opgenomen dat het salaris van de nieuwe wethouders omhoog gaat met 10%. In de vorige bestuursperiode werkten de vier wethouders voor 90% van de vergoeding.

Wethouders krijgen een vergoeding aan de hand van het aantal inwoners van een gemeente, voor Renkum is dit €.6.334,90 per maand. 90% hiervan is €.5.701.41, € 633.49 minder.

GemeenteBelangen, Partij Renkumse Dorpen en het CDA zijn het duidelijk niet eens met deze extra uitgave. Zij dienden een amendement in maar dit werd met meerderheid van stemmen verworpen.

Ook de raadsleden werden benoemd. Zij verdienen overigens op dezelfde basis €.958.91 en onze burgemeester €.7.988.49 per maand (bron).

Portefeuilleverdeling college B&W Renkum 2018benoemd

Burgemeester Agnes Schaap:

 • Algemeen juridische zaken en kabinet
 • Communicatie, representatie en media
 • Personeel en organisatie
 • Handhaving, toezicht en vergunningverlening
 • Politie, veiligheid en brandweer, veiligheidsregio
 • Organisatie en P&O
 • Vreemdelingenbeleid, integratie minderheden en asielzoekers
 • Euregio en intergemeentelijke samenwerking
 • Opvang zwerfdieren
 • Huisvesting / Gemeentehuis
 • Publieke dienstverlening

benoemdJoa Maouche (GroenLinks) 2e loco

 • Klimaat, duurzaamheid
 • Natuur en milieu
 • Invoering omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Landschap, landgoederen en landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte
 • Werk en inkomen en arbeidsparticipatie

benoemdJasper Verstand (D66) 1e loco

 • Economie, Recreatie en Toerisme
 • (Centrum voor Landschap, kunst en Cultuur en Airborne)
 • Verkeer en OV
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Grondexploitatie

benoemdLeonie Rolink (VVD) 3e loco

 • Inwonerparticipatie
 • Dorpsinitiatieven
 • Wmo inclusief zorg en welzijn, mantelzorg en vrijwilligersbeleid
 • Doelgroepenvervoer
 • Kunst en cultuur inclusief bibliotheken en cultuur educatie
 • Monumentenzorg
 • Bedrijfsvoering

benoemdMarinka Mulder (PvdA) 4e loco

 • Kinderopvang /peuterspeelplaatsen
 • Onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Sport
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed

Het gehele coalitieakkoord kun je hier nalezen (pdf) Coalitieakkoord Zes Dorpen Eén Renkum en de raadsvergadering kun je via deze link terugkijken.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden