Protestante Gemeente Oosterbeek-Wolfheze hijst regenboogvlag

Foto: PKN

De Protestante Gemeente Oosterbeek-Wolfheze (PKN) heeft vandaag bij de Vredebergkerk in Oosterbeek de regenboogvlag gehesen. Of, zoals ze het zelf noemen: onze vredevlag in de kleuren van de regenboog.

Omdat zij kerk willen zijn met alle mensen, vertellen zij op Facebook.

Nashville-verklaring

Als antwoord op de omstreden Nashville-verklaring. Een document waarmee honderden reformatorische en evangelische predikanten en voorgangers zich keren tegen homoseksualiteit. Het is jaren geleden al ontstaan in Amerika maar onlangs vertaald. Veel mensen hebben zich voor de volle 100% onder de veertien artikelen geschaard en die artikelen liegen er niet om.

Met bevestigingen en ontkenningen dienen mensen die tot de groep LHBTI’ers behoren (Lesbische, Homoseksuele, Bi-seksuele, Transgender- en intersekse personen) altijd afgewezen te worden door goede christenen en wordt gesuggereerd dat ‘er’ genezing mogelijk is. Veel organisaties zoals gemeenten laten met het hijsen van de regenboogvlag merken het hier absoluut niet mee eens te zijn.

Ongestraft mag liefde bloeien

Duidelijk ook niet de mening van de Protestante gemeenschap in de gemeente Renkum. Onderstreept door een gedicht van Sytze de Vries.

Ongestraft mag liefde bloeien

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

5. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

6. Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

7. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

8. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!