Nieuw loket helpt met herstellen fouten in registraties overheid

Foto: Peggy und Marco Lachman-Anke, pixabay

Het kan zijn dat er binnen een organisatie van de overheid een fout staat in persoonlijke gegevens. Maar wat doe je als je die fout ontdekt? Waar moet je dan aankloppen? Burgers, bedrijven en overheidsorganisaties kunnen nu terecht bij het Meldpunt Fouten in Overheidsorganisaties (MFO).

Daar bieden ze hulp om correcties gedaan te krijgen.

Fout in de gegevens

Dit gebeurt niet meteen. Als je een fout ontdekt in je gegevens, moet je dat in eerste instantie zelf laten aanpassen bij de betreffende organisatie. Dat kan echter lastig zijn. Ook als er meerdere organisaties bij betrokken zijn kan dit een moeilijke kwestie worden. In dat geval biedt het MFO hulp. Het MFO heeft een uitgebreid takenpakket:

  • Het wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren;
  • Het helpt wanneer de melder er niet uitkomt;
  • Het helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij betrokken is of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten;
  • Het helpt als blijkt dat de gegevens op zich wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen;
  • Het helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zolang er nog geen oplossing is, wordt geprobeerd om ervoor te zorgen dat de melder niet verder in problemen raakt. Is de oplossing bereikt, dan helpt het MFO waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Het MFO werkt samen met de melder en alle betrokken organisaties. Dit wordt gedaan zolang als het duurt om alle gegevens weer kloppend te krijgen. Het nieuwe loket beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden, bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of bijna niet mogelijk blijkt de onjuiste gegevens aan te passen.

♦♦♦

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen