Stille tocht voor man die omkwam bij spoorwegovergang Wolfheze

Foto: Renkum Nieuws

Wolfheze – Het tragische ongeval op de spoorwegovergang in Wolfheze, waarbij afgelopen vrijdag een bewoner van het woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden het Schild om het leven kwam, bewijst opnieuw hoe onveilig de spoorwegovergang in het dorp is.

Het dorp is boos en geschokt, veel inwoners zagen het ongeval gebeuren. Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze wil dan ook dat er veel meer vaart wordt gemaakt om een einde te maken aan de onveilige situatie.

Een aantal inwoners van Wolfheze heeft het prachtige initiatief genomen om op dinsdagavond 27 juli  een stille tocht/wake te houden uit respect en als ontmoeting n.a.v. het tragische ongeval dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden, waarbij deze dorpsgenoot en bewoner van Het Schild om het leven is gekomen. Zie voor meer info onderaan.

Aanpak spoorwegovergang

De aanpak van de spoorwegovergang speelt al tientallen jaren. De overweg op de lijn Arnhem – Utrecht is breed en vaak dicht. Zeker voor mensen die slecht ter been zijn is het een bijna onneembare barrière. Nog maar twee jaar geleden overleefde een inwoner van Wolfheze die met een rollator de spoorweg overstak het doordat hij op het allerlaatste moment door een andere inwoner van het spoor af werd getrokken. Het leidde er toe dat in 2020, na tien jaar druk vanuit de dorpsvereniging, een aanpassing aan de spoorwegovergang werd gedaan.

Er werd een vluchtplaats midden op de overgang gecreëerd waar mensen die niet in één keer kunnen oversteken kunnen wachten. Niet volgens het oorspronkelijke plan met spoorbomen in het midden en verbreding van de overweg, maar een sobere variant. Reden hiervoor was het plan voor ondertunneling van het spoor en daarmee samenhangend de investering voor een tijdelijke verbetering. Het heeft niet mogen baten, deze keer ging het vreselijk mis en een inwoner van Wolfheze kwam te overlijden.

Ondertunneling

Er ligt een plan voor ondertunneling van het spoor. Bij de gemeenteraad van Renkum is het ontwerp al twee keer gepresenteerd. Prorail geeft echter aan dat uitvoering niet voor wordt 2025 verwacht. Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze vindt dit onacceptabel. Als alle partijen – Prorail, Rijk, provincie Gelderland en gemeente Renkum – echt willen, dan moet dat sneller kunnen. Het bestuur zal hier dan ook bij alle partijen op aandringen.

Ondertussen is door een dorpsbewoner een online petitie gestart om betrokken partijen te manen tot actie over te gaan, desnoods een tussentijdse verbetering van de veiligheid van de huidige spoorwegovergang volgens het oorspronkelijke plan. Het bestuur van Dorpsbelang Wolfheze ondersteunt deze petitie, maar wil vooral inzetten op het zo snel mogelijk realiseren van de ondertunneling zodat de spoorwegovergang kan worden opgeheven. Dat is de enige veilige oplossing om dit soort tragische ongevallen te voorkomen.

Teken de petitie hier

Stille tocht dinsdag 27 juli

  • Verzamelen is uiterlijk 18.45 uur voor de hoofdingang van Het Schild
  • Vertrek in stilte richting spoorwegovergang stipt 18.50 uur
  • 19.00 uur: Gelegenheid tot het leggen van bloemen, kaarsen, brieven, tekeningen etc.
  • Met elkaar praten, delen

BIJZONDERHEDEN:

  • Dorpsbewoners wordt verzocht om mensen van Het Schild terug via het voetpad te begeleiden. Er is geen gezamenlijke tocht terug.
  • Het gaat om een waardige stille tocht, geen demonstratie. Geen spandoeken, leuzen etc.
  • Neem de coronarichtlijnen in acht en houd afstand van elkaar. Dragen van een mondkapje wordt geadviseerd.
  • Onder geen beding mag er een onveilige situatie ontstaan. Het treinverkeer kan niet worden stilgelegd. De spoorwegovergang wordt dan ook niet overgestoken. De plaats om bloemen etc. te leggen is dan ook op het grasveld net na de Johannahoeveweg. Daar eindigt dan ook de tocht.
  • Volg aanwijzingen van hulpdiensten, verkeersregelaars etc. op.
  • Ieder wordt verzocht zelf iets mee te nemen om te plaatsen.
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen