Het startschot voor nieuwbouw Leerdeel Doorwerth is gegeven

Foto is gemaakt tijdens een eerdere bijeenkomst met alle betrokken partijen
Foto: Flores Onderwijs

Een kloppend hart in het dorp Doorwerth. Dat is vanaf het begin van deze eeuw de wens geweest van veel inwoners van Doorwerth en Heveadorp. Er ligt een prachtig masterplan voor een echt dorpshart, dat in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Op 21 december 2021 is een belangrijke mijlpaal geslagen: het formele startschot voor de nieuwbouw van het Leerdeel van het LeerOntmoetingsCentrum (LOC).

Startschot voor het leerdeel van Doorwerth

Schoolbesturen Flores Onderwijs en Stichting PPO De Link hebben op 21 december 2021 samen met Gemeente Renkum de bouwheerovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van de basisscholen en samenwerkende kinderopvang De Speelboerderij en Peuterplein in Doorwerth. Hiermee is het officiële startschot gegeven voor het nieuwbouwproject en wordt gestart met het ontwerp van de nieuwbouw van het leerdeel van het LOC. Met de nieuwbouw krijgt Doorwerth een toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw voor alle kinderen uit het dorp.

In verband met de verscherpte corona-richtlijnen is ervoor gekozen om ondertekening digitaal te laten plaatsvinden. Bijhorende foto is gemaakt tijdens een eerdere bijeenkomst met alle betrokken partijen deze zomer.

Een dorpshart voor alle inwoners

Uit een zorgvuldige architectenselectie is De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) gekozen als ontwerper voor het nieuwe plan. Na het ondertekenen van de bouwheerovereenkomst starten zij met het verder uitwerken van hun visie op de stedenbouwkundige inpassing van het gebouw in de omgeving en een visie op de vertaalslag van de opgave in een gebouw. Omdat het Leerdeel een belangrijk onderdeel wordt van het dorpshart, worden naast de schoolbesturen en kinderopvang, ook belanghebbenden waaronder buurtbewoners betrokken bij de totstandkoming van het uiteindelijke ontwerp.

Flores Onderwijs

“De 33 scholen van Flores Onderwijs verzorgen goed, passend en eigentijds openbaar en (algemeen) bijzonder onderwijs in Arnhem en Renkum. Wij hebben daarbij expliciete aandacht voor het creëren van gelijke kansen.”

PPO De Link

“PPO de Link staat garant voor ambitieus, goed en passend onderwijs. Passend onderwijs houdt voor ons in dat elke leerling die bij onze scholen ingeschreven staat een passend aanbod krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.”

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders.

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected]. De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen