Drinkwatertarieven Vitens voor 2023 hoger

Foto: Bernd Müller via Pixabay

Vitens heeft de prijs voor drinkwater voor 2023 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 worden de drinkwatertarieven en kost 1.000 liter (1m3) drinkwater € 0,85. In 2022 was dit € 0,72. Het vastrecht per jaar is in 2023 € 54,50. Dit was in 2022 € 47,96.

Daarnaast wordt er door de overheid de Belasting op Leidingwater (BoL) geheven. In 2022 is de BoL € 0,39 per 1.000 liter. De BoL voor 2023 wordt medio december bekend gemaakt door het Ministerie van Financiën. Dit betekent dat een huishouden met een verbruik van 100.000 liter in 2023 totaal ongeveer € 178,00 betaalt, dit is ongeveer € 20,00 per jaar meer (inclusief vastrecht, BTW en BoL).

Stijgende kosten

Net als andere drinkwaterbedrijven ziet Vitens de kosten voor het oppompen, zuiveren en distribueren van drinkwater toenemen. Dit komt door de inflatie, veroorzaakt door de sterk gestegen energieprijzen, materiaal- en loonkosten en de extra voorzieningen die Vitens moet treffen om de gevolgen van de extreme weersomstandigheden structureel op te kunnen vangen.

Investeren in de toekomst

Als publieke onderneming, zonder winstoogmerk, stelt Vitens alles in het werk om de drinkwaterprijs betaalbaar te houden. Vitens is echter ook verantwoordelijk voor de levering van drinkwater aan consumenten en bedrijven op de lange termijn. Dat laatste vraagt om forse investeringen in de uitbreiding van de drinkwaterwinning. Er wordt geïnvesteerd in de vernieuwing en verbetering van waterzuiveringsinstallaties, opslagreservoirs en pompstations en in distributienetwerken en slimme watermeters.

De vraag naar water is de afgelopen jaren sterker gestegen dan de productiecapaciteit. Daarom moeten de beschikbare reserves voor de drinkwaterwinning ook uitgebreid worden. Dat is belangrijk als een buffer in het geval van extreme weersomstandigheden en grotere vraag naar drinkwater, zoals afgelopen zomer.

drinkwaterBespaartips

Het afgelopen jaar is alles duurder geworden. Vitens geeft bespaartips adviezen hoe de drinkwaterrekening zo laag mogelijk kan blijven. De douche en de wc zijn bijvoorbeeld grootverbruikers waar je veel water kunt besparen. Er is een rekentool waarmee klanten een inschatting van hun termijnbedrag met de nieuwe tarieven kunnen maken. Ze kunnen zelf hun termijnbedrag aanpassen, mocht dat nodig zijn.

Als klanten denken de kosten niet te kunnen betalen, kunnen ze contact opnemen met Vitens en dan zoeken ze samen met jou naar een passende oplossing.

Bron: Vitens

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen