Arnhemse klei voor verbetering landbouwgrond naar Doorwerth

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie
Foto: ivabalk, Pixabay

Doorwerth – Afgegraven klei voor de aanleg van de Arnhemse wijk Schuytgraaf wordt gebruikt voor de verbetering van landbouwgrond. Boerderij Veld en Beek kreeg de eerste 1.000 m3 klei

In totaal zal zo’n 60.000 m3 (kubieke meter) overtollige Arnhemse klei die vrij komt bij de aanleg van woningen worden gebruikt om Gelderse landbouwgronden te verbeteren.

Vraag en aanbod klei bij elkaar brengen

Dankzij de vrijkomende kleigrond die gemeente Arnhem beschikbaar stelt, kunnen meerdere boeren hun landbouwgrond verbeteren. De uitgestrooide klei krijgt daarmee een waardevolle toepassing. Dit is het resultaat van het Europese project LIFE CO2SAND. Samen met Rijkswaterstaat brengen we vraag en aanbod van klei bij elkaar.

Een win-winsituatie die bijdraagt aan een vitaler platteland. We kunnen met relatief eenvoudige stappen zelf iets doen om onze situatie te verbeteren. Ik kijk uit naar de volgende Life CO2Sand-projecten.

Ans Mol, Gedeputeerde

Landbouwbodems bestand tegen klimaat

Met het project LIFE CO2SAND maken we landbouwbodems op droge zandgronden beter bestand tegen het klimaat (klimaatrobuust). Op de zandige landbouwbodems brengen we een dun laagje klei aan. De kleideeltjes zorgen ervoor dat de bodem meer water, organische stof en mineralen kan vasthouden. Daardoor is minder beregening nodig en slaat de bodem meer CO2 op. We brengen het kleigehalte in zandgrond op 8%. Zodat de landbouwgrond vruchtbaarder wordt en beter bestand tegen droogte en extreme buien.

Vitale bodem

De Arnhemse kleigrond is gekeurd en voldoet aan de wettelijke milieueisen, en mag worden benut voor landbouw en natuur. Gemeente Renkum en de Omgevingsdienst Regio Arnhem controleren dat. Op de grond van boerenbedrijf Veld en Beek wordt op ongeveer 7 hectare een kleilaag aangebracht, met een hoeveelheid van 100 m3 per hectare (gemiddeld 10 mm). De bodem krijgt rustig de tijd om de klei op te nemen. De bodem wordt daar klimaat-robuuster en vitaler van.

Minder beregenen dankzij klei

Jan Wieringa, Boerderij Veld en Beek: “Vanaf 2018 hebben we een aantal zeer droge en hete zomers gehad waarin we voortdurend bezig zijn met watermanagement: waar staat de wind, hoe is het weer, wanneer gaan we waar beregenen? Vóór 2018 beregenden we 2 à 3 weken en sinds 2018 eerder 2 à 3 maanden per jaar. Ik heb me goed laten informeren en verwacht dat met de klei de bodemvruchtbaarheid en watervasthoudendheid toeneemt door de opbouw van klei-humuscomplexen. Daardoor hoeven we minder te beregenen.”

LIFE CO2SAND

In samenwerking met boeren en grondeigenaren past de Provincie het ‘klei-in-zand’-principe toe, onder andere op 5 demovelden. Ze onderzoeken de kwaliteit van een perceel en kijken samen met de boer wat er nodig is. Zo kunnen ze vervolgens bepalen welke klei het meest geschikt is voor het bedrijf. In het project begeleiden ze ook overheden en terreinbeheerders om hoogwaardig herbestemmen van vruchtbare grond in beleid en bedrijfsvoering op te nemen. Meer informatie over dit LIFE-project en de demodagen vind je op LIFECO2SAND.eu.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De nieuwsredactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen