Het Rode Kruis collecteert binnenkort in de gemeente Renkum

jun 11 2019, 23:40 Nieuws
rode181122 webbanner 1310x430px collecteweek 1
Afdeling Renkum-Wageningen van het Rode Kruis collecteert van 16 juni tot en met 22 juni. Iedereen kent het Rode Kruis van wereldwijde noodhulp.
Echter, ook in onze eigen woonomgeving zijn ze actief. Doel van deze lokale inzet is dat zoveel mogelijk mensen in de woonkernen van Renkum en Wageningen weten hoe te handelen in een noodsituatie. De opbrengst van de collecte is in 2019 gericht op deze lokale inzet.

Evenementenhulpverlening

Het lokale Rode Kruis houdt zich onder andere bezig met evenementenhulpverlening, zelfredzaamheid en EHBO-cursussen. Om zoveel mogelijk jongeren te betrekken, werkt de afdeling in Wageningen samen met de Rode Kruis studentendesk. De hulporganisatie werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van giften om haar belangrijke activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Daarom zamelen zij tijdens de collecteweek geld in.
De evenementenhulpverlening, zoals bij 4-5 mei en bij lokale sportevenementen, levert ervaren EHBO’ers die ook bij rampen goed inzetbaar zijn. Wij proberen de zelfredzaamheid van burgers in noodsituaties te versterken door tips te geven over veiligheid en door sociale netwerken voor ouderen op te zetten.
Het Rode Kruis biedt betaalbare EHBO opleidingen. Op steeds meer locaties vinden we AED’s en ze geven reanimatiecursussen zodat burgers ook weten hoe deze AED’s gebruikt moeten worden.

Niet vanzelfsprekend

Al deze activiteiten lijken vanzelfsprekend, maar in de organisatie hiervan gaat veel tijd en natuurlijk ook geld zitten. Zo moeten ze vrijwilligers trainen, EHBO-benodigdheden inkopen en cursusmaterialen ontwikkelen. Het Rode Kruis werkt in Renkum en Wageningen met 100% vrijwilligers.
Ruim 100 vrijwilligers gaan tijdens de collecteweek in de woonkernen van Renkum en Wageningen langs de deuren om geld op te halen voor de lokale activiteiten van het Rode Kruis. Je kunt ze steunen door een bijdrage te doen in de collectebus.