Provincie Gelderland stopt met voorbereiding faunapassage N225

jul 03 , 20:58 Nieuws
20170531 170655
De provincie Gelderland stopt met de voorbereidingen voor een faunapassage bij het Renkums Beekdal. Dat is een tunnel voor dieren onder de N225 door. De aanleg ervan gaat € 9,6 miljoen kosten.
Dit is fors meer dan de € 3,1 miljoen die eerder was begroot in het concept-ontwerp.

Faunapassage van 4 meter hoog

Het plan was een faunapassage bouwen onder de N225 van 4 meter hoog en 30 meter breed. Onder andere edelherten moesten erdoor kunnen. Die tunnel zou de natuur in het Renkums Beekdal verbinden met die in de uiterwaarden van de Rijn. Dat was één van de doelen van het voormalige provinciaal programma Veluwe 2010.
Maar de onderdoorgang voor dieren pakt te duur uit. De extra kosten komen vooral doordat in het definitieve ontwerp blijkt dat het wegdek van de N225 opgehoogd moet worden. Ook moeten er kabels en leidingen worden verlegd.

Geen noodzakelijke herstelmaatregel

De provincie heeft voor meerdere faunavoorzieningen samen € 8,3 miljoen gereserveerd. Dat geld is bedoeld om Natura 2000-gebieden (Europees beschermde natuur) te herstellen. De faunapassage bij het Renkums Beekdal is geen noodzakelijke herstelmaatregel voor de Veluwe. Daarom kunnen ze zo’n grote stijging van de kosten niet verantwoorden. Dit zou namelijk ten koste gaan van faunavoorzieningen op andere plekken in Gelderland waar herstelmaatregelen harder nodig zijn.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een faunapassage bij het Rivierklimaatpark en een Ecotunnel bij Landgoederen Brummen. Dit zijn verbindingen tussen natte en droge natuurgebieden voor beschermde diersoorten die op het land en/of in het water leven, zoals reptielen en amfibieën.

Onderzoek beekdalen

De provincie gaat onderzoeken wat er nodig is om de Renkumse en Heelsumse beekdalen te herstellen. Waarschijnlijk starten ze in 2025 met landschapsecologische systeemanalyses (LESA’s). Er wordt dan gekeken hoe het vroeger en nu in een gebied gaat. De voorbereidingen hiervoor zijn bezig. Uit deze LESA's blijkt of een betere verbinding tussen droge en natte natuur nodig is en voor welke soorten. Ze gebruiken hiervoor ook de onderzoeken naar de faunapassage in het Renkums Beekdal.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?
Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected] .
De nieuwsredactie is te bereiken via [email protected] .