Ingestuurd: Schijn en wezen in de Renkumse politiek

Het pand gezien vanuit de lucht
Het pand gezien vanuit de lucht
Foto: Google Maps

Ingestuurd: In het januarinummer van Vrij Nederland stond een uitgebreid artikel van twee onderzoeksjournalisten over de gang van zaken rondom nieuwbouwprojecten in Nederland.

Hun conclusie was dat bij de totstandkoming van die projecten informele processen, lobbywerk en netwerken van belanghebbenden een beslissende rol spelen en dat inwoners geen werkelijke inspraak hebben en buitenspel worden gezet. Dit alles maakt volgens de journalisten onze democratie kwetsbaar. Het artikel is te lezen op:

Hoezo inspraak? In de praktijk staat de burger vaak buitenspel

Blijf-van-mijn-lijf-huis Moviera

Als voorbeeld werd onder andere de gang van zaken rond het nieuwbouwproject op het terrein van de Moviera-stichting in Oosterbeek beschreven. In dat project staat te lezen hoe omwonenden en het Blijf-van-mijn-lijf-huis Moviera om de tuin zijn geleid. In het artikel werden een aantal feiten genoemd die gebaseerd zijn op documenten die via een WOB-procedure te laat en schoorvoetend door de gemeente zijn vrijgegeven.

In een raadsvergadering zijn weinig woorden vuilgemaakt aan het goed onderbouwde artikel. Alleen Gemeentebelangen deed een poging om inhoudelijk te debatteren over de kwestie maar kregen geen voet aan de grond. De rest gaf geen thuis.

Namens omwonenden (die overigens niet tegen woningbouw zijn maar wel tegen woningbouw die flora en fauna vernietigt) is vervolgens aan raadsleden van Groen Links, D66, VVD, CDA en PvdA een brief gestuurd. In de brief werd hen gevraagd te reageren op een vijftal feiten. De PvdA en de VVD gaven helemaal geen antwoord op de brief. Het CDA stuurde een korte reactie zonder antwoord te geven. Groen Links had weliswaar kennisgenomen van het artikel maar geen behoefte om daar inhoudelijk op in te gaan omdat we het toch niet eens zouden worden. D66 vond dat alles al was gezegd en wil niet meer reageren, noch op vragen, noch op het artikel of toekomstige artikelen in de media.

Zeventien raadsleden van CDA, PVDA, GL, VVD en D66, die allemaal pretenderen de burger centraal te stellen, reageerden of niet of weigeren antwoord te geven op een paar in wezen simpele, op feiten gebaseerde vragen. Hun handelen staat haaks op de verleidelijke fantasieën die ons in hun verkiezingsprogramma’s worden voorgeschoteld.

De conclusie van de onderzoeksjournalisten in VN lijkt te kloppen: belangen van projectontwikkelaars krijgen in Renkum met steun van de politiek ruim baan ten koste van burgers.

Namens de Stichting Burgerinitiatief ter bevordering van het behoud van flora, fauna en woongeluk in de buurt Dreyeroord in Oosterbeek.

Aanvulling redactie: In september van vorig jaar stelde GemeenteBelangen raadsvragen over het Moviera project Oosterbeek, die vragen en antwoorden vind je hier.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen