Petitie D66: Geen vliegroutes Lelystad over Renkum en Wageningen

Fracties Renkum en Wageningen van D66 zijn samen een petitie gestart: Geen vliegroutes vliegveld Lelystad over Wageningen en Renkum.

D66 Wageningen en D66 Renkum maken zich ernstig zorgen over het feit dat zonder enig overleg met beide gemeenten de vliegpaden van vliegveld Lelystad boven beide gemeenten gepland staan.

Onderzoek

Veiligheid, gezondheid van inwoners, ondernemers en invloed op natuur moeten nader onderzocht worden, zo schrijven zij bij de petitie.

Wij, Inwoners , ondernemers, boeren, natuurbeheerders en bestuurders in de gemeenten Renkum en Wageningen,

constateren

  • dat een nieuwe vliegroute is getekend vanaf Lelystad over Renkum en Wageningen
  • dat deze route recent is toegevoegd in het proces van besluitvorming, waardoor van een gedegen afweging geen sprake is
  • dat vliegen boven de Renkum en Wageningen leidt tot onnodige toename van de geluidhinder
  • dat geen onderzoek is gedaan naar effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur;
  • dat wij nooit zijn gekend in deze laagvliegroute;

en verzoeken

  • de vliegroutes Lelystad in overleg met Renkum en Wageningen, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders te herzien
  • de opdracht aan de luchtverkeersleiders om de inefficiënte en onveilige indeling van vliegroutes boven beide gemeenten te heroverwegen
  • verschillende varianten voor aan- en afvoerroutes van Lelystad in gezamenlijkheid te bezien
  • inzicht te geven in effecten op mens en natuur

Je vindt de petitie hier

Lees ookAlternatieve vliegroutes Lelystad Airport niet gewenst in Renkum

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen