Column: Stilte, de kiezer heeft gesproken

Foto: Louis-François, Baron LejeunePublic Domain

“Lokale partijen grote winnaars, GroenLinks boekt recordzege…”, kopte de Volkskrant op 22 maart. De landelijke trend is in Renkum niet veel anders.

Een op de drie kiezers geeft de voorkeur aan een niet-Haagse partij en stemt op GemeenteBelangen of PRD.

Door Paul Janssen

De grootste partij, GroenLinks, kiest echter voor het onderzoeken van een coalitie zónder lokale partij. Het vormen van een stabiele meerderheid en inhoudelijke overeenkomsten zijn daarbij bepalend geweest.

Wonderlijk, je zou verwachten dat de keuze van de inwoner ook een rol speelt? Nee dus. Er kan er maar één de winnaar zijn en dat is GroenLinks. En die kiest ervoor om de lokalen te negeren en vooral met verliezende partijen in zee te gaan.

Natuurlijk weet ik dat politiek gaat over keuzes maken. Dit is een keuze van grote winnaar GroenLinks: ga niet in zee met lokale partijen, ook al wil een derde van de kiezers dat wel. ‘The winner takes it all’, zong ABBA al jaren geleden.

Valse start

Om inwoners meer bij politiek en bij het gemeentelijk beleid te betrekken, vergadert de gemeenteraad de komende vier jaar op een andere manier. Meer naar buiten gericht, meer mogelijkheden voor inwoners om vroegtijdig mee te denken. Kennis en ervaring inzetten voor onze lokale leefomgeving. GemeenteBelangen is daar een groot voorstander van.

Sterker nog, we stimuleren een vergelijkbare aanpak al jarenlang via de GB Dorpscafés, veel kleinschaliger maar succesvol. En het succes valt of staat met het serieus nemen van inwoners. Niet alleen luisteren, maar daadwerkelijk naast inwoners gaan staan en samen voor het resultaat gaan.

Het opzijschuiven van een derde van de stemmers vind ik niet een heel sterk begin van deze nieuwe raadsperiode.

En ik wil benadrukken: deze stemmers hebben bewust gekozen voor een echt lokále aanpak, en niet voor het lokaal uitvoeren van lándelijk partijbeleid.

Betrek inwoners

De komende jaren worden alle gemeenten opgedragen om de Omgevingswet in te voeren. Een poging om wet- en regelgeving rondom de ruimtelijke ordening te vereenvoudigen. Een enorme operatie die veel tijd, geld en inspanning gaat kosten en vraagt om echt lokaal maatwerk.

GemeenteBelangen wil nu al een begin maken met het werken volgens de Omgevingswet bij projecten waar dat kan. Waar we aan denken? De ontwikkeling van het Moviera terrein in Oosterbeek, de vele aspecten rondom Parenco in Renkum, het Centrumplan in Doorwerth en mogelijke ontwikkelingen vanuit ProPersona en ProRail in Wolfheze.

Allemaal activiteiten die een grote impact op inwoners en de leefbaarheid van onze dorpen hebben. Betrek inwoners daarom tijdig en neem ze serieus mee in de veranderingen waar we mee te maken krijgen.

Waterloo

En ondertussen is het opvallend stil rondom de coalitievorming. Het laatste dat naar buiten is gebracht zijn de wethouderpoppetjes. Zelf ben ik meer in de inhoud geïnteresseerd, daarna volgen de juiste personen wel. Wordt er nu gesproken met maatschappelijke organisaties, met belangengroepen, met inwoners, ondernemers, verenigingen of winkeliers?

Om te toetsen of de beoogde coalitie ook gaat doen wat de dorpen verwachten? Om na te gaan of de huidige partijen aan tafel recht doen aan de verkiezingsuitslag? Ik heb werkelijk geen enkel idee…

De inwoners worden in het ongewisse gelaten, niemand hoort iets wezenlijks van de coalitievorming. Het lijkt wel of de onderhandelaars op vakantie zijn. Terwijl er geen tijd te verliezen is.

Samen met heel veel inwoners reken ik erop dat er doorlopend keihard wordt gewerkt om voor onze inwoners een goede beleidsrichting af te spreken. Zodat we vier jaar vooruit kunnen. Het was mooi geweest als inwoners mee werden genomen in dit proces. Het zou mooi zijn geweest als er naar de verkiezingsuitslag was geluisterd en de inwoners serieus waren genomen.

Is het nu alleen nog maar ‘The winner takes it all’ en telt de inwoner niet echt meer? Om wie draait het nu eigenlijk? Diezelfde Scandinavische band had trouwens ook een grote hit met ‘Waterloo’

De grote vraag die nu bij me opkomt is wie er wint en wie er verliest? De politiek of de inwoner?

Paul Janssen, GB fractielid

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen