Dorpscafé GemeenteBelangen: “Klimaat: van Akkoord naar Actie”

Foto: Geralt, pixabay

Op donderdag 10 oktober organiseert lokale politieke partij GemeenteBelangen Renkum een GB Dorpscafé over energietransitie en verduurzaming, onder de titel “Klimaat: van Akkoord naar Actie”.

“Dorpscafés zijn een belangrijke manier voor onze lokale partij om op een laagdrempelige manier met inwoners in contact te blijven.” aldus Paul Janssen, raadslid en drijvende kracht achter de dorpscafés.

Stamgasten

“We nodigen een aantal “stamgasten” uit die betrokken zijn bij het onderwerp vanuit lokaal perspectief. En zorgen ervoor dat zij met inwoners in gesprek raken over onderwerpen die actueel zijn.”

“In eerdere edities hebben we onderwerpen als ondernemen, betrokken buurten, verenigingen, vluchtelingenopvang en toerisme aangekaart. Dit keer is het klimaatakkoord onderwerp van de avond. Iedere inwoner zal daar in de nabije toekomst op de één of andere manier mee te maken krijgen.” vertelt Paul

“Met het klimaatakkoord “Renkum verduurzaamt samen” uit 2019 en het instellen van de klimaattafels heeft de gemeente laten zien dat zij participatie van inwoners en bedrijven belangrijk vindt. Wij vinden het goed dat mensen weten wat er speelt, landelijk, provinciaal en vanuit de gemeente. Dat de inwoners weten wat er op hen afkomt, en dat ze dit ook gaan zien als een kans, niet alleen als een “moetje van boven”.”

“Daarbij is het van belang dat iedereen mee kan doen. Dat het haalbaar én betaalbaar is voor alle inwoners. Ook zijn we een groot voorstander van transparantie. Wees duidelijk over de kosten en wat het uiteindelijk oplevert maar ook over gevolgen van de keuzes die je als inwoner en als gemeente maakt.”

Begrijpelijke taal

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Met dit Dorpscafé willen we in begrijpelijke taal helder maken wat er op inwoners, ondernemers en gemeente afkomt. Er liggen zó veel plannen en akkoorden, maar wat gaat dit allemaal betekenen? Wat verwachten we van elkaar en vooral: wat kan ik zelf nu echt doen?”

“Tijdens het dorpscafé op 10 oktober in het Filmhuis in Oosterbeek leggen we deze vragen voor aan een aantal “stamgasten” die nauw betrokken zijn bij het onderwerp.”

Kennis en ervaring delen

Harm Luisman vertegenwoordigt het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Het NP RES helpt de 30 energie-regio’s die voortvloeien uit het klimaatakkoord met kennis en data. Joa Maouche, wethouder met duurzaamheid in zijn portefeuille, zal uitleggen wat de plannen van de gemeente zijn.

Louis ter Huurne vertegenwoordigt de klimaattafel “wijkgerichte aanpak”, hij zal ingaan op wat de klimaattafel kan betekenen voor de gemeente en de inwoners. De avond zal begeleid worden door Saskia ter Meulen, betrokken inwoner én duurzame ondernemer. Ook het Energie Loket Midden Gelderland zal aanwezig zijn om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Doel van de avond is om kennis en ervaring te delen zodat een duidelijk beeld ontstaat hoe we in Renkum haalbaar en betaalbaar invulling kunnen geven aan de energietransitie.

GB nodigt inwoners uit om donderdag 10 oktober hun stem te laten horen en mee te komen praten in Filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85 te Oosterbeek. Vanaf 19.00 uur gaat GB Dorpscafé open. Het thema wordt besproken van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt gezorgd voor een drankje en bitterballen. Via de site gbdorpscafe.nl is dit initiatief ook te volgen.

Toegang tot het Dorpscafé is gratis. Het belooft een interessante én gezellige avond te worden, die open staat voor alle geïnteresseerden uit Renkum, ongeacht klimaatstandpunt of politieke kleur!