Statenlid Charlotte de Roo: Niet bouwen aan de randen van Natura2000

Er is veel geld geïnvesteerd om het voormalige industriegebied te transformeren tot natuur
Foto: Renkum Nieuws

GroenLinks Statenlid Charlotte de Roo wil helderheid van Gedeputeerde Staten over bouwen aan de randen van Natura2000 gebieden.

“We moeten zorgvuldig omgaan met onze natuurgebieden en geen verstorende ontwikkelingen toelaten aan de randen van deze gebieden. Het inrichten van bufferzones zou een goede ontwikkeling zijn om de natuurbelangen te waarborgen.” laat de Roo weten middels een persbericht

Geen ongewenste ontwikkelingen in Renkums Beekdal

Op de Hartenseweg in Renkum ligt een kleine enclave van een paar huizen en een aantal schuren, waaronder een paardenstal. Er zijn nu plannen om de paardenstal te veranderen in een woonhuis. De grond heeft nu bestemming natuur en agrarisch (mede)gebruik. Perceel en enclave liggen aan drie kanten direct naast het Natura2000 gebied de Veluwe. De enclave ligt in het Renkums Beekdal waar een oud industrieterrein is teruggeven aan de natuur.

GroenLinks vindt dat Natura2000 belangen geschaad kunnen worden door de steeds verder oprukkende woningbouw dicht tegen Natura2000 gebieden. In dit concrete geval ligt het te bouwen huis op minder dan 30 m van Natura2000 gebieden.

Er is veel geld geïnvesteerd in het Renkums Beekdal om het voormalige industriegebied te transformeren tot natuur. Ook wil de provincie in de toekomst geld beschikbaar stellen in dit gebied voor een onderdoorgang onder een weg tussen Renkum en Wageningen.

Woningbouw past niet hierin, aldus de Roo.

Bufferzones inrichten

In verband met de woningopgave van Gelderland zal er op meer plekken gebouwd gaan worden direct grenzend aan Natura2000 gebieden. GroenLinks is van mening dat er bufferzones rond Natura2000 gebieden moeten ingericht worden, waar geen verstorende activiteiten moeten plaatsvinden, zodat de natuurbelangen niet geschaad worden. Wageningen mocht pas bouwen nadat er mitigerende maatregelen waren genomen op 35 meter afstand, na opheldering bij de Raad van State.

Ook in de geplande actualisatie 8 van de omgevingsverordening wordt voorgesteld het regime voor de Groene Ontwikkelingszone aan te passen, omdat de samenhang tussen natuurgebieden tot nu toe onvoldoende is. GroenLinks wil dat er rekening gehouden wordt met Natura2000-gebieden en wil daarom een zonering van de overgang tussen beschermde Natura2000-gebieden en andere functies zoals wonen.

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

Cookieinstellingen