Advies: college GB, GL en PvdA, wens: raadsbrede samenwerking

Foto: DM van Hellesem

Onder begeleiding van informateur Eppie Klein heeft GemeenteBelangen (GB) het voortouw genomen om in de eerste fase van het formatieproces tot een nieuw college te komen met de openbare duidingsbijeenkomst van 23 maart .

Drie partijen in college

De informateur heeft de afgelopen tijd verschillende gesprekken gevoerd met alle fracties en geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is om een sterk college te vormen met de fracties GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA. Inmiddels heeft de voltallige fractie van GB ingestemd met het advies van de informateur om met deze partijen verder in gesprek te gaan als basis voor een nieuw te vormen college.

“GB geeft aan dat met deze stap ook wordt recht gedaan aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart. Mede op basis van mijn advies heeft GB er het volste vertrouwen in, met deze partijen te kunnen komen tot een mooie samenwerking”, aldus informateur Klein.

Raadsbrede samenwerking

Tegelijkertijd is de ambitie om te komen tot een raadsbrede samenwerking springlevend. “GB, GroenLinks en PvdA nodigen graag alle partijen uit om samen te werken aan een strategische agenda waar we als raad de komende vier jaar aan gaan werken.”

Planning vervolgstappen formatie

Het vooruitzicht is dat begin volgende week de verkennende fase formeel wordt afgerond met een toelichting van de informateur. Op maandag 11 april wordt hiervoor een openbare raadsbijeenkomst georganiseerd. De informateur brengt verslag uit van de eerste fase en licht advies toe.

Vervolgens wordt de eerste stap gezet in de volgende fase van de formatie. Deze fase start op dinsdag 12 april met een perspectiefbijeenkomst voor de raad. In deze bijeenkomst krijgen alle raadsfracties de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen die volgens hen raadsbreed opgepakt kunnen worden. “Op deze manier beperken we de formatie niet tot de beoogde college- partijen. De inbreng van alle partijen is waardevol om een breed gedragen akkoord op te stellen, al zal niet aan ieders wensen kunnen worden voldaan. Deze stap is voor Renkum vernieuwend.”, stelt Klein.

Na 12 april nodigt de formateur de betreffende partijen uit voor de verdere onderhandelingen. Naar verwachting wordt het resultaat daarvan na de meivakantie gedeeld met de gehele raad.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen