“Meeste betrokkenheid ooit bij een werkbezoek”

Op vrijdag 22 juni kwam gedeputeerde Bea Schouten een werkbezoek brengen aan Doorwerth. De gemeente Renkum en de kerngroep Centrum Doorwerth werken samen in de uitvoering van het masterplan voor het centrum van Doorwerth.

De provincie ondersteunt dit proces en volgt de vernieuwende wijze van samenwerking tussen de kerngroep, inwoners en gemeente.

Werkbezoek

Na een introductie van wethouder Jasper Verstand kwamen een aantal sprekers aan het woord over het centrumplan. Daarna werd er een rondgang gemaakt waarbij onder andere basisschool De Wegwijzer en het winkelcentrum werden bezocht.

Gedeputeerde Schouten toonde zich erg geïnteresseerd en terug in de Poort van Doorwerth sprak zij haar waardering uit voor de betrokkenheid bij het centrumplan.

Centrumplan Doorwerth

De gemeente Renkum en de kerngroep Centrum Doorwerth hebben afgelopen jaar een interactief proces doorlopen om tot een nieuw centrumplan voor Doorwerth te komen. Inmiddels is het masterplan door de gemeenteraad goedgekeurd en is de uitwerkingsfase aangebroken.

Doordat de regie weer naar de gemeente gaat, veranderen de rollen en verantwoordelijkheden bij beide partijen. Ook in deze fase zetten beide partijen de samenwerking graag voort. De gemeente en de kerngroep hebben de samenwerking eind 2017 vastgelegd in een samenwerkingsverklaring.

Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de zoektocht naar een andere wijze van samenwerking tussen inwoners en gemeente. De kerngroep verandert in rol van een initiatiefgroep naar meer een samenwerkingspartner. De rol van de gemeente verandert van ondersteunend naar leidend.

Samenwerkingsovereenkomst

Provincie Gelderland heeft recent met de gemeente Renkum en de kerngroep Centrum Doorwerth een samenwerkingsovereenkomst afgesloten in het kader van het programma leefbaarheid: veranderende houding overheid-samenleving.

De provincie wil het proces ondersteunen en de kennis delen en subsidieert maximaal 30.000 euro. Dit is vooral bedoeld om de kerngroep te faciliteren om als ‘professionele’ partner van de gemeente te kunnen functioneren.

Onderdeel van de subsidie is een evaluatie door een extern bureau eind 2019.

Cookieinstellingen