Met investering in energiesysteem versnelt Parenco de verduurzaming

Foto: DM van Hellesem

Smurfit Kappa Parenco in Renkum wil met een belangrijke investering in haar energiesysteem opnieuw een grote stap zetten in het verder verduurzamen van de papierproductie.

Partnercontent

Met deze investering wordt een aanzienlijke verdere verlaging van de CO2 en stikstof emissies bereikt. Parenco bevestigt met deze investering haar voortrekkersrol binnen de Nederlandse papierindustrie op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame papierproductie

Energie is een belangrijk element bij het produceren van papier. Parenco werkt daarom elke dag aan het minimaliseren van haar energieverbruik en een zo laag mogelijke uitstoot van CO2 en stikstof. Het bestaande energiesysteem van Parenco voldoet volledig aan de huidige (vergunde) technische- en milieueisen. Toch zal een van de bestaande stoomketels die wordt gebruikt bij de papierproductie worden vervangen door twee hypermoderne ketels. Daarmee past Parenco de modernste technologie toe in haar bedrijfsvoering en wordt weer een substantiële stap gezet in de verdere verduurzaming van het bedrijf.

Parenco vervult nu al een leidende duurzaamheidsrol binnen de Nederlandse papierindustrie. Zo heeft Parenco de emissies van CO2 sinds 2005 al met 59% verminderd. Met deze belangrijke investering bevestigt Parenco opnieuw haar toekomstgerichte en duurzame manier van werken.

Milieuwinst nieuwe ketels

De ketels hebben een rendement van boven de 95%. Hierdoor daalt het energieverbruik en daarmee de CO2 emissie aanzienlijk. Ook kan door een andere opzet van de ketels alle biogas die door de bestaande waterzuivering van Parenco wordt geproduceerd worden benut. Door toepassing van de meest moderne technieken zal de emissie van CO2 en stikstof opnieuw aanzienlijk dalen ten opzichte van de emissie van de te vervangen ketel. De grotere flexibiliteit die wordt gecreëerd met twee ketels ten opzichte van de huidige ketel moet tot een gelijkmatigere bedrijfsvoering leiden.

Dit geeft een efficiënter energiegebruik en dus lagere emissies. De nieuwe ketels kunnen naast aardgas ook LNG en waterstof als brandstof toepassen en kunnen daardoor de energietransitie realiseren wanneer waterstof op een duurzame wijze beschikbaar komt.

Tijdslijn

De volgende stap is om samen met leveranciers tot het beste ontwerp voor de installatie van de ketels te komen inclusief concrete realisatie. Deze stappen en de daadwerkelijke uitvoering en ingebruikname zouden in de tweede helft van 2024 afgerond kunnen zijn.
Smurfit Kappa zal met de Provincie overleggen over de vergunning om deze investering en de daarmee te behalen milieuwinst zo snel mogelijk te realiseren.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen