Defensie levert extra personeel aan ziekenhuis Gelderse Vallei

Foto: Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt vanaf 30 maart tot 17 april ondersteuning van 6 militaire artsen en 12 verpleegkundigen van Defensie.

Vrijdag deed Ziekenhuis Gelderse Vallei, in afstemming met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, een verzoek aan Defensie om de personele bezetting uit te breiden rond de zorg voor patiënten die zijn besmet met het coronavirus.

Goed voorbereid, maar toch

Voorzitter raad van bestuur Mirjam van ’t Veld is blij met deze steun: ‘We waren als ziekenhuis goed voorbereid op de toestroom aan patiënten. Maar de zorg voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus is heel intensief en vraagt veel van onze mensen. Zij draaien lange diensten. We hebben inmiddels drie afdelingen geopend voor deze specifieke zorg en onze IC-capaciteit is in korte tijd meer dan verdubbeld.’

‘Ik ben dan ook de voorzitter van de Veiligheidsregio en het ROAZ zeer erkentelijk dat zij onze vraag voor bijstand onmiddellijk hebben ondersteund. Daarnaast spreek ik mijn grote dank uit aan de minister van Defensie dat zij bereid is haar medewerkers bij ons in de ziekenhuizen in te zetten. Deze extra ondersteuning van Defensie is zeer welkom en maakt dat we kunnen opschalen naar het benodigde aantal bedden en we de intensieve zorg adequaat kunnen blijven leveren.’

defensieScholing

De 18 militairen starten 30 maart met een scholingsprogramma binnen het ziekenhuis. Onderdeel van de scholing zijn algemene modules en specifieke trainingen voor werken met COVID-patiënten binnen het ziekenhuis. Vanaf 31 maart worden de militairen ingeroosterd voor werkzaamheden op de Intensive Care (IC) en Spoed Eisende Hulp (SEH).

Toename patiënten Intensive Care

De afgelopen dagen bleef de toestroom van IC-patiënten groot. Om voldoende capaciteit over te houden voor patiënten die plotseling verslechteren en extra zorg nodig hebben van de IC, heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei haar IC-capaciteit uitgebreid.

Lees ook: “Hij moest zo hard huilen van dankbaarheid, verdriet en angst”