Samenwerking Acute Verpleegkundige Nachtzorg Gelderse Vallei van start

Foto: Stijn Rademaker

Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de afgelopen periode hun intentie om samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren, omgezet in actie.

Met ingang van 1 juni 2020 zijn zij gestart met de gezamenlijke verpleegkundige zorg in de nacht. Initiatiefnemers zijn Icare, Santé Partners (STMR en Vitras), Opella en Vilente, in samenwerking met Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief.

Efficiënte organisatie door regionaal team

Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, acute zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Door samen te werken kan de acute verpleegkundige nachtzorg aan alle inwoners in de Gelderse Vallei worden geboden en de capaciteit van de organisaties efficiënter worden benut.

Met als uitvalsbasis de locatie van de huisartsenpost, kunnen de verpleegkundigen snel worden ingezet voor een acuut bezoek aan huis. Zo kan ook de huisartsenpost worden ontlast. De acute verpleegkundige nachtzorg bestaat uit een verpleegkundige, die wordt gereden door een chauffeur van het Witte kruis, een organisatie met ervaring met huisartsenvervoer.

Samenwerking

Afgelopen periode is gebruikt om de systemen in te richten om deze samenwerkingsvorm mogelijk te maken. Na de start kunnen andere zorgaanbieders aansluiten bij deze vorm van acute verpleegkundige nachtzorg. De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door een regio-impuls vanuit het ZonMw-programma Juiste zorg op de juiste plek.

Lees ook: Intentie tot samenwerking: één regionaal nachtzorgteam Gelderse Vallei