112

Renkum krijgt een wijk-GGD’er voor mensen met verward gedrag

Foto: zhuger, pixabay

In de eerste helft van 2021 gaat er in de gemeente Renkum een wijk-GGD’er aan de slag, dat laat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) via hun website weten.

Bij het ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) heeft de gemeente hiervoor subsidie aangevraagd. Renkum is één van de negen gemeenten waar CCV in september aan de slag gaat om in 2021 met een dergelijke wijkfunctionaris verwarde personen beter op te kunnen vangen.

Preventie

Een Wijk-GGD’er is een verbindingsofficier in het netwerk van zorg en veiligheid. Mensen die verward gedrag vertonen krijgen zo spoedig mogelijk bezoek van de wijkfunctionaris met als doel escalaties te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt hij of zij welke zorg en aanpak er nodig is voor een inwoner en regelt dat ook.

Leonie Aarsen, projectleider bij het CCV: “Het lukt wijk-GGD’ers opvallend vaak om successen te boeken. Zowel voor cliënten, als ook voor de organisaties waar ze mee samenwerken. Het is vaak dankzij hun bijzondere positie dat ze een goed zicht krijgen op de samenwerkingsstructuur binnen een gemeente. Is deze op orde of vallen er ergens gaten? De wijk-GGD’er haalt vanuit de praktijk knelpunten naar boven en geeft vaak alleen daarmee al een boost aan de samenwerking tussen zorg en veiligheid.”

Door in een vroeg stadium in te grijpen en verwarde personen te helpen vóór het escaleert voorkomt verdere traumatisering bij de desbetreffende persoon en politie-inzet.

Lees hier meer over de Wijk-GGD’er

Lees ook: Verwarde personen verdienen de beste (professionele) zorg