Stichting Veteranen Inloophuis beste Burgerinitiatief van 2017

feb 10 2018, 19:33 Politiek
burgerinitiatief 2017 9
Voor inmiddels de 9e keer organiseerde D66 Renkum Het Beste Burgerinitiatief. Iedereen kon stemmen voor één van de tien kandidaten.
Stichting Veteranen Inloophuis in Heelsum werd als beste initiatief gekozen. Onder luid applaus en een met dikke glimlach namen de vrijwilligers de bloemen en het beeldje van D66 Renkum aan.

Vrijwilligers

Andere genomineerden waren de Dierenambulance Nederrijn, Huis van Renkum, Centrumplan Doorwerth, Werkgroep onderhoud park Bato’s wijk, Renkum Hart Veilig, Vrijwillige brandweer gemeente Renkum, Poort van Doorwerth, Werkgroep vier landgoederen in het groen en Stichting behoud WOII Erfgoed Gelderland (behoud Dreyeroord) BWO2EG.
Ze waren niet allemaal aanwezig maar zij die er wel waren, konden zich eerst presenteren, vertelden iets over hun bezigheden en hoe ze er bij zijn gekomen zich vrijwillig ergens voor in te zetten.
De moeilijkheid om soms vrijwilligers te vinden om mee te helpen met de, stuk voor stuk, goeie initiatieven werd door de meesten wel genoemd.

Klein verschil

Het spande erom tussen het Veteranen Inloophuis en de BWO2EG, die uiteindelijk tweede werden. "Het waren de twee die echt boven de rest scoorden." vertelde Jasper Verstand "Grappig, want ze hebben alle twee veel raakpunten."
Dat vonden zijzelf ook. Al snel hadden de beide stichtingen elkaar gevonden en spraken hun bewondering uit voor het initiatief van de ander. Ze moesten snel maar eens bij elkaar op bezoek.
Het Huis van Renkum werd derde. Jasper Verstand roemde ieder initiatief. "Het is zo belangrijk wat jullie doen." Een extra compliment had hij voor de brandweer. De ravage die de storm enkele weken geleden was zo snel weer opgeruimd, dat het verbazing wekte.

Dorpsdicht

Onze nieuwe dorpsdichter Sander Essers
had een gedicht geschreven voor het winnende Inloophuis. Zelf kon hij er niet bij zijn. Wethouder Verstand bombardeerde zichzelf daarom maar even tot dorpsdichter voor één dag en dat ging hem niet slecht af.
Het prachtige gedicht wordt ingelijst, zo mooi vonden de veteranen het. Je kunt het gedicht hier nalezen.
Alle genomineerden met een bloemetje
burgerinitiatief 2017 11