Zorgdienstverlener Opella stelt tweehoofdig bestuur aan

Foto: Opella

Zorgdienstverlener Opella heeft vanaf 1 april 2018 een tweehoofdig bestuur. Huidig bestuurder Kars Hazelaar gaat samen met Ineke Wever leiding geven aan de organisatie.

Opella werkt al jaren met zelforganiserende teams.

Korte lijnen

Zorgprofessionals kunnen vragen van klanten heel goed zelf beantwoorden en daarbij ‘gewoon doen wat nodig is’ op basis van hun deskundigheid. Opella werkt vanuit nabijheid, kleinschalig en met korte lijnen om over financiële domeinen heen klantvolgend te kunnen werken.

In de komende jaren wordt klantvolgend werken van Opella verder in de praktijk gebracht als dé manier van werken in thuiszorg, revalidatie, verpleeghuizen,  maatschappelijke dienstverlening en hulp bij het huishouden.

Directeursfunctie opgeheven

De raad van toezicht en bestuur van Opella hebben ervoor gekozen de functie van directeur op te heffen en te kiezen voor een tweehoofdige raad van bestuur. Dit met het oog op verdere ontwikkeling in kleinschaligheid en klantvolgend werken.

Daarmee wordt de zorgdienstverlener voortaan geleid door twee bestuurders in plaats van een bestuurder en drie directeuren. Het opheffen van de functie van directeur maakt de lijnen korter.

Opella kende tot nu toe een éénhoofdige raad van bestuur, een directie die operationeel leiding gaf aan de organisatie en een beperkt aantal leidinggevenden in de zorg die coachend leiding geven aan de teams van professionals. Een tweehoofdig bestuur is nodig in een grote organisatie om zowel binnen als buiten de organisatie relaties te onderhouden.

Opella verleent zorg en diensten op de zuidelijke Veluwe en biedt met ruim 1900 medewerkers en 750 vrijwilligers jaarlijks zorg en ondersteuning aan zo’n 5100 klanten.

Ineke Wever

Ineke Wever (1974) werkte voorheen als manager zorg bij Zorgverkeraars Nederland (ZN) en sinds 1 februari 2017 als programmaleider Domein Overstijgend Werken bij Opella.

Wever: “Elke zorgdienstverlener zegt de klant centraal te stellen, maar om dat écht te doen, vraagt lef en durf. De huidige  financiering en verantwoording stimuleren dit nog niet. De druk op de betaalbaarheid van zorg, krapte op de arbeidsmarkt en een nieuwe generatie ouderen vragen om de zorg en ondersteuning anders aan te pakken.”

“Domeinoverstijgend werken is het antwoord hierop, van Opella en ook van mij persoonlijk. De klant en zijn behoeftes staan echt centraal. Samen met naasten, met eigen collega’s, maar ook professionals van andere organisaties de zorg en ondersteuning leveren die past.”

“Het is mijn missie om met mijn brede ervaring in de zorg dit succesvol door te voeren. En hierbij goed gebruik te maken van technologie,  zonder te vergeten dat het mensenwerk blijft. Samen met Kars Hazelaar en mijn andere collega’s wil ik zo Opella tot een koploper laten zijn in de vernieuwing van zorg.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen