Geen overname van Het Schild in Wolfheze door Vilente

Het Schild in Wolfheze
Foto: Renkum Nieuws

Het Schild en Vilente hebben onderzocht of een overname van Het Schild door Vilente mogelijk is en bijdraagt aan betere zorg en een gezonde toekomst voor Het Schild. Het door Vilente uitgewerkte plan sloot echter onvoldoende aan bij de verwachtingen van het Schild.

Hiermee is een einde gekomen aan deze verkenning.

Belangrijk aspect

Stichting Het Schild in Wolfheze levert zorg aan slechtziende en blinde ouderen. Het Schild beoogde met de overname een basis te leggen voor de toekomst van Het Schild als woonzorgcentrum met een specifieke doelgroep. De wens om bewoners zonder zorgvraag en bewoners met een intensieve zorgvraag een plaats te bieden was een belangrijk aspect van de beoogde overname.

In de onderzoeksperiode hebben Het Schild en Vilente constructief gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg binnen Het Schild. Vilente, gespecialiseerd in het leveren van ouderenzorg van A tot Z, is benaderd met de vraag om te bekijken of een overname of fusie mogelijk zou zijn. Sinds 1 oktober 2020 is Vilente verantwoordelijk voor de paramedische zorg van cliënten van Het Schild. Per 1 april 2021 is daar ook de medische zorg bijgekomen. Dit alles met het oog op een toekomstige fusie of overname.

Gezien de hierboven vermelde uitkomst, zullen Vilente en Het Schild deze samenwerking op een zorgvuldige wijze beëindigen. Vilente en Het Schild blijven als partners samenwerken aan goede zorg in de regio.

♦♦♦

Adverteren op Renkum.nieuws.nl? Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail:[email protected].

Cookieinstellingen