Snelfietsroute door Jufferswaard verwarmd met restwarmte

Foto: Provincie Gelderland

Op 27 maart stemden de Gedeputeerde Staten van Gelderland in met het projectvoorstel om een nieuw deel van de snelfietsroute Wageningen-Arnhem te verwarmen met restwarmte uit het productieproces van Parenco.

Het nieuwe tweerichtingsfietspad loopt langs Parenco en voert door de Jufferswaard, een Natura 2000 gebied bij de Nederrijn in Renkum. Voor het eerst in Nederland verwarmd restwarmte uit een productieproces een deel van een snelfietsroute (1,7 kilometer) in een beschermd natuurgebied.

Duurzaam snelfietspad positief effect natuur en landschap

Conny Bieze legt uit: ‘We willen dit snelfietspad op een zo duurzaam mogelijk manier aanleggen. Het past binnen de duurzaamheidsambities van de provincie, zoals beschreven in de Omgevingsvisie. We hebben met Parenco onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de risico’s. De uitkomsten zijn positief.”

“De techniek zorgt voor een temperatuurdaling van de restwarmte die uiteindelijk afvloeit in het oppervlaktewater. Ook hoeven we enkele maanden geen strooizout te gebruiken om gladheid te bestrijden. Dit heeft een positief effect voor het onderwatermilieu en de flora en fauna in het Natura 2000 gebied.‘

Groene energie

Raymond Jolink vult aan: ‘In de papierindustrie is veel aandacht voor klimaat en milieu. Parenco is met een eigen afvalwaterzuivering- en biomassa-installatie in staat om haar eigen groene energie te genereren. De afgelopen jaren heeft Parenco de CO2-uitstoot met ongeveer 90% verminderd.”

“We zijn voortdurend op zoek naar effectieve en duurzame oplossingen die bijdragen aan een gezond milieu. Het initiatief om een snelfietspad in een natuurgebied te verwarmen met restwarmte uit ons productieproces toont dit nogmaals aan.’

Binnenkort kan de intentieverklaring ondertekend worden door Conny Bieze, gedeputeerde voor mobiliteit en Raymond Jolink, directeur Parenco. Daarna start de marktverkenning voor uitvoerders van het project. Het fietspad moet in 2019 klaar zijn. Provincie Gelderland en Parenco willen ook verder onderzoek doen naar de effecten van een verwarmd fietspad op de natuur en leefomgeving.

Grote winst voor fietsers tijd, veiligheid en beleving

De komst van het nieuwe snelfietspad verkort de route van Wageningen naar Arnhem met 600 meter. De grootste winst van dit nieuwe traject is tijd, veiligheid en beleving.

Nu moeten fietsers nog tweemaal de drukke N225 oversteken. Straks ligt er een autovrij fietspad in een prachtig stukje Renkum.

Over de Jufferswaard

De Jufferswaard is een natuurgebied van 31 hectare in de gemeente Renkum. Het ligt in de uiterwaard langs de Nederrijn, tussen het fabrieksterrein van papierfabriek Parenco en de Rijnbrug bij Heteren.

Het mooie rivierenlandschap is de thuishaven van vele watervogels en de bever. Fietsers en natuurliefhebbers bezoeken het gebied graag.

Lees ook: Win een camera met de leukste naam voor de snelfietsroute

Bron: Provincie Gelderland