Maatregelen in deze pittige tijd voor Bibliotheek Veluwezoom

Foto: Renkum Nieuws

Door de coronacrisis zou je bijna vergeten dat er nog meer donkere wolken hangen boven de Bibliotheek Veluwezoom: bezuinigingen.

Intensief overleg van betrokken partijen en verzet van leden en bezoekers hebben helaas niet geleid tot het schrappen of het verlagen van de korting op de subsidie voor de Bibliotheek. Zij zijn daarom genoodzaakt om nu maatregelen te nemen.

De situatie

In de komende jaren moet de Bibliotheek Veluwezoom in de gemeente Renkum bijna 20% bezuinigen, in de gemeente Rheden ongeveer 10%. Deze forse bezuinigingen proberen ze voornamelijk te vinden in besparingen op huisvesting, een intensief traject dat niet 1-2-3 geregeld is (zie het rapport van organisatieadviesbureau TIEN dat voor de gemeente Renkum verschillende scenario’s in kaart bracht).

Maar ook in de dienstverlening moet de Bibliotheek aanpassingen doen.

“Het is zaak om kosten te besparen en inkomsten te verhogen. Besparingen vinden we in: het versoberen van de collectie en in het beperken van de openingstijden. Inkomsten verhogen we – hopelijk – door de tarieven voor het gebruik van ruimtes in De Klipper (de Bibliotheek Oosterbeek) te verhogen én door de abonnementstarieven van de Bibliotheek aan te passen.”

“We zeggen nadrukkelijk ‘hopelijk’. Want het risico van het nemen van deze maatregelen is dat het aantal betalende leden van de Bibliotheek verder daalt. Wij weten maar al te goed dat het voor veel mensen niet mogelijk is om het lidmaatschap van de bibliotheek te betalen, ook al is het relatief goedkoop om lid te zijn van de Bibliotheek. Wij nemen deze maatregelen dan ook met pijn in het hart.” zegt Lianne Busser, directeur-bestuurder. “Maar het kan echt niet anders.”

Concreet

Versobering van de collectie

Een aantal tijdschriften wordt opgezegd en in de aankoop van nieuwe boeken gaan ze selectiever zijn. Per 2021 schaffen ze geen nieuwe dvd’s en luisterboeken meer aan. Ze zien de uitleningen van dvd’s afnemen, mede door on-demand aanbieders van tv en films (bv Netflix en NPO Plus). Voor luisterboeken is gelukkig een goed alternatief via de online bibliotheek.

Openingstijden per 1 september 2020

  • de Bibliotheek Oosterbeek gaat op maandagen niet meer om 9.00 uur, maar om 13.00 uur open. Op zaterdagen sluit de Bibliotheek om 16.00 uur (i.p.v. 17.00 uur)
  • de Bibliotheek Renkum: sluit op vrijdagavonden om 17.30 uur (i.p.v. 20.00 uur)
  • de Bibliotheek Dieren: sluit op donderdagavonden om 18.00 uur (i.p.v. 19.00 uur)
  • de Bibliotheek Velp; sluit op vrijdagavonden om 17.30 uur (i.p.v. 20.00 uur).

De openingstijden van de jeugdBibliotheken in Doorwerth en Rheden veranderen niet.

Deze beperking in de openingstijden levert een besparing op van in totaal 11 uur personele inzet per week; 3,5 in de gemeente Rheden en 7,5 in de gemeente Renkum. Leden van de Bibliotheek krijgen bericht over de veranderingen.

Verhogen opbrengsten

  • De tarieven van het gebruik van ruimtes in De Klipper (de Bibliotheek Oosterbeek) zijn per 1 augustus 2020 verhoogd.
  • De abonnementstarieven van de Bibliotheek worden per 1 januari 2021 aangepast. Meer informatie daarover volgt in het najaar.

Vervolgstappen

Zoals genoemd zal de Bibliotheek ingrijpende maatregelen moeten treffen om de volledige bezuinigingsopdracht te kunnen realiseren. De alternatieve scenario’s die in het rapport van organisatieadviesbureau TIEN (voor de gemeente Renkum) geschetst zijn, moeten nader worden uitgewerkt.

En met de gemeente Rheden is de Bibliotheek ook in gesprek over eventuele herhuisvesting. De problemen waren eigenlijk al substantieel genoeg, maar nu de coronacrisis er bij is gekomen, waardoor gemeenten er financieel nóg slechter voor staan dan vorig jaar, wordt het een hele uitdaging.

Meer informatie: www.bibliotheekveluwezoom.nl

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen zijn de afgelopen maanden verdubbeld, wat o.a. goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].