Hulp bij hoge dierenartskosten in de gemeente Renkum?

Foto: Romek-pixabay

Hoe kan de gemeente mensen met een kleine beurs helpen met een bijdrage in dierenartskosten?

Dat vroeg GroenLinks-raadslid Liselot Jansen aan het college.

Welzijnsbeleid

Het hebben van een huisdier bevordert gezondheid, geluk en sociale contacten. De kosten wanneer een dier ziek wordt zijn soms erg hoog. Wanneer je weinig inkomen hebt, kan dit voor problemen zorgen. GroenLinks pleit voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en dat betekent: goed welzijnsbeleid voor mens en dier.

In de antwoorden op de vragen van GroenLinks laat het college weten hiermee bezig te zijn. De gemeente gaat in gesprek met dierenartsen in onze gemeente over hun ervaringen met de huisdieren van mensen die zich in een moeilijke financiële positie bevinden en de oplossingen die hier door huisartsen zelf voor gevonden worden.

Dierenbescherming

Binnenkort zullen medewerkers van het Sociaal Loket geïnformeerd worden over de Landelijke Helpdesk hulpverleners van de dierenbescherming, waar hulpverleners en medewerkers van het sociaal team terecht kunnen met hun vragen over dierenwelzijn. Ook heeft de dierenbescherming een ‘Signalenkaart’ samengesteld met tekens om op te letten in het kader van dierenwelzijn.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een vernieuwing van de Gelrepas. Hierbij wordt ook onderzoek gedaan naar de behoeften van mensen op het gebied van huisdieren en dierenartskosten en gekeken wat de mogelijkheden van gemeente Renkum zijn om hen te ondersteunen.

Vanzelfsprekend zal GroenLinks deze ontwikkelingen met belangstelling volgen, omdat de partij wil dat mens én dier gelukkig kan leven in gemeente Renkum.

Persbericht GroenLinks Renkum