VVD fractie Renkum reageert fel tegen OZB verhoging

Foto: nattanan23-pixabay

De VVD-fractie in de gemeente Renkum is fel gekant tegen de voorgenomen OZB verhoging.

De plannen om de onroerende zaakbelasting weer te verhogen, komen naar voren in de begroting van 2020, die B&W op 6 november voorleggen aan de gemeenteraad.

Tegen voorstel

Fractievoorzitter Ton de Boer: “Wij vinden dat je eerst nog meer naar je eigen bedrijfsvoering en kosten moet kijken, voordat je de lasten bij de inwoners legt. Daar komt bij dat de kosten voor afval en het rioolrecht ook al flink omhoog gaan terwijl de service naar beneden gaat. Er zit een grens aan het steeds maar weer belasten van onze inwoners”.

Volgens Ton de Boer zijn niet alle mogelijkheden en berekeningen voldoende afgewogen en wordt te snel overgegaan tot belastingverhoging.

Hoe kan het dat een partij die in de coalitie zit zich tegen het voorstel van het college keert? Opvolgend fractievoorzitter Wouter Hoge: “We hebben nu eenmaal dualisme. Dat betekent dat het college een eigen verantwoordelijkheid heeft. Maar dat geldt ook voor ons als raadsfractie. Dat betekent dat als we ergens echt niet mee kunnen leven, we daar tegen zullen stemmen. We zijn vanaf het begin duidelijk geweest, we hebben een eenmalige OZB verhoging moeten accepteren in 2018 en willen geen tweede in 2020 als dat niet absoluut noodzakelijk is.”