Herdenkingsconcert en-theater Wolfheze Dick ’44 zoekt jouw hulp

Foto: Dorpsbelang Wolfheze

Of je nu kunt zingen, dansen, acteren, een muziekinstrument bespelen of een donatie missen, om het Herdenkingsconcert en -theater Dick ’44 te realiseren is hulp nodig.

Het, waargebeurde, verhaal is er, vergaande plannen ook, nu de uitvoering nog. Niet alleen zijn er mensen nodig die de productie gaan uitvoeren zoals acteurs, ook zaken zoals licht en geluid en de financiële middelen zulks te kunnen bekostigen zijn nodig om het tot een succes te kunnen maken.

Dick ’44

Dick van ’t Land is 17 jaar als op 17 september 1944 bij vergissing Wolfheze gebombardeerd wordt. Er werd gedacht dat er zich Duisters ophielden bij het toenmalige Krankzinnigengesticht Wolfheze. Niets bleek minder waar, ruim 90 dorpsbewoners, cliënten en personeel kwamen hierbij om het leven.

Dick verloor zijn broertje en zus, zijn vader en zijn moeder, die met haar lichaam het leven van Dicks jongste zusje redde. Na alle gevechten in de dagen nadien, werden ze, net als de rest van de inwoners, door de Duitsers weggestuurd.

Een verhaal dat niet stopt met het vertellen, of opschrijven, met wat Dick moet hebben meegemaakt, zegt Susannah Iseger, kleindochter van Dirk. Samen met Tijmen Botma, dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’, theatermaker Rob Kuiper en Frans van Daal, bestuurslid van Dorpsbelang Wolfheze laat zij de documentaire Dick ’44 samen komen met een muziektheaterstuk.

In de documentaire wordt Dick zelf aan het woord gelaten, zijn woorden zullen middels dans, muziek, zang, theater en beeldende kunst per scene vertelt worden.

Doe je mee?

Meedoen betekent ook tijd vrij maken. Er zal een aantal keren gezamenlijk geoefend moeten worden en de voorbereiding houdt ook zelfstudie en -oefenen in. Het theater- en muziekdeel worden afzonderlijk van elkaar voorbereid.

In het weekend van 14 – 15 september 2019 heeft de generale repetitie en doorloop plaats, waarin muziek en theater samenkomen. Houd dit weekend en uiteraard dinsdagavond 17 september 2019 alvast vrij in de agenda. Plaats van handeling: Theater De Klaproos om 19:00 uur.

Het kunnen uitvoeren van het plan hangt sterk af van de artistieke maar zeker ook financiële ondersteuning van inwoners, bedrijven, fondsen, overheden en anderen die dit project een warm hart toedragen. Arrangementen moeten geschreven worden, oefenruimtes en professionele acteurs en muzikanten betaald. De productie kan niet zonder licht en geluid en andere logistieke
zaken. Iedereen die uitvoert draagt al bij door de kosten minimaal te houden, een vriendendienst te verrichten, of andere inkomstenbronnen aan te spreken. Toch zal voor zeker een bedrag van € 8.000,00 nog dekking gevonden moeten worden.

  • De projectleden hebben half februari als deadline gesteld voor een go of no go. Dan zal een zekere financiële dekking gevonden moeten zijn om doorgang mogelijk te maken. Maak daarom vandaag nog je bijdrage – groot of klein –
    over op bankrekening NL22 ABNA 0515 4467 18 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Wolfheze e.o. onder vermelding van herdenking bombardement.
  • Bespeel jij een muziekinstrument? Of ben je acteur? Of lijkt het je fantastisch om (artistiek) bij te dragen aan het herdenkingsconcert en -theatervoorstelling? Meld je (of de ander) dan liefst vandaag, maar uiterlijk 30 januari aan op
    [email protected]. Zet in de mail je NAW gegevens en de specificaties van het instrument wat je bespeelt en/of je artistieke vaardigheden.

Meer informatie is te vinden in dit te downloaden pdf-bestand

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

0