Mariëtte: De vos, een bijzonder, sluw en vindingrijk dier

Foto: Mariëtte Klomp

Van oudsher ziet men de vos als een tovenaar. Als schepsel van de nacht zijn hem vaak bovennatuurlijke krachten toegeschreven.

Voor bijna elk volk op aarde zijn vossen altijd bijzondere dieren geweest.

  • De Cherokees gebruikten een medicijn van de vos als preventie tegen bevriezing.
  • Hopi sjamanen dragen altijd een vossenvel bij hun genezingen.
  • Voor Choctaw was de vos de beschermer van het gezin.
  • De Apachen vereerden de vos, omdat hij de duivelse beer had gedood.
  • In Perzië zijn vossen heilig, omdat ze de gestorvenen naar de hemel begeleidden.
  • In Egypte verwierf men met een vossenpels de gunst van de goden.
  • Peruaanse Indianen kenden een vossengod.

Vaak geloofde men dat vossen beloonden wie hem eerde.

Door Mariëtte Klomp

De vos is één van de sluwste en meest vindingrijke dieren in de gehele natuur en komt over de hele wereld voor. Er zijn 24 vossensoorten.

Bij ons komt alleen de Vulpes Vulpes (gewone rode vos) voor, dit is ook de meest voorkomende soort. De vos is familie van de wolf, de jakhals en de hond. Zijn verwanten leven in roedels; de vos is liever alleen.

De paartijd is nu, van december tot in februari, met een piek in januari. De draagtijd is 53 dagen en ze krijgen meestal 4 tot 6 jongen. Jonge vossen verblijven de eerste vier weken in het hol, na twaalf dagen gaan de ogen open. Jonge vossen blijven zeven maanden bij hun ouders, de rekel en de moer. Daarna moeten ze het zelf uitzoeken.

Vossen kunnen 10 tot 12 jaar worden doch in het wild vaak maar 3 tot 5 jaar. 80% van de vossen sterft al in het eerste levensjaar, door jacht, verkeer en stroperij.

Jagen

Het is een carnivoor/alles eter. Voornamelijk muizen, andere kleine knaagdieren, vruchten, bessen, eieren, vogels, insecten, aas en afval.

Bij de jacht maakt de vos gebruik van een bijzondere eigenschap. Hij kan het magnetisch veld van de aarde waarnemen. Dit veld kunnen ze waarnemen in een soort cirkel rondom hen, dat een trigger doorgeeft wanneer een prooi verderop geluid maakt. De vos vangt dit op via de trillingen en kan daardoor heel precies op zijn prooi springen.

Verder hebben vossen ook snorharen op zijn poten. Hij is zeer gevoelig voor alle trillingen rondom hem. Vossen communiceren met wel veertig verschillende geluiden.

Weidevogel

Vossen hebben bij ons geen natuurlijke vijand, behalve de mens. Dat zien we heel goed bij het jachtverhaal van de weidevogel en de vos. Het bestrijden van vossen om een “ natuurlijk evenwicht” te bewaren is onzin. De vos en de weidevogel deden het samen voordat de mens ertussen kwam. Beter zou de mens het leefgebied van de weidevogel herstellen en zich er niet mee bemoeien. Ook hier worden weer de dieren de dupe van de mens.

Zorg gewoon bij het huis voor goed afgesloten kippenrennen en konijnenhokken, dan zal de vos verder op zoek gaan naar eten in het bos! De vos is een prachtdier. Het is geweldig om hem tegen te komen en hem bezig te zien, de jonge vossen te zien spelen!

De wijsheid van de vos is camouflage, hij is één met zijn omgeving. Door het ontbreken van een zelfbeeld, voelt hij zich thuis in natuurlijk gedrag. Vos is de jij, die niet een persoon is, doch de natuurlijke expressie van leven.

Ik wens je bijzondere feestdagen en veel natuurplezier in het nieuwe jaar!

Zin om eens mee te gaan wandelen: bel 06-10297825 of klik op onderstaande bannerwinter weetjes, kamer, herfst, paarden, Mariëtte Klomp, wilde zwijn, vos