De Airborne-gemeenten tekenen intentieverklaring

Foto: Ranger Steve, wikimedia

De vier Airborne-gemeenten; Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum hebben 17 september afgesproken meer en beter samen te werken rond de verloren Slag om Arnhem in september 1944.

Zij tekenden daarvoor afgelopen vrijdag een intentieverklaring bij de herdenking om de Slag van Arnhem.

Airborne-gemeenten

De vier gemeenten vormen samen de Airborneregio waarin de Slag om Arnhem, deel van Operatie Market Garden, plaatsvond. De gevolgen voor deze regio waren groot en ruim 70 jaar na dato, neemt de belangstelling voor de hele Tweede Wereldoorlog, alsmede de Slag om Arnhem, meer toe. Jaarlijks ontvangen alle gemeenten veel nabestaanden, toeristen en andere belangstellenden.

Het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen) ziet met deze intentieverklaring een versterking voor hun projecten. Daaronder vallen onder meer de Bridge to Liberation Experience, de Luchtlandingen in Ede, het Airbornemuseum, het bezoekerscentrum de Polen van Driel, Het Slag om Arnhem Paviljoen, de Airbornewandeltocht en de conferentie Bridge to the Future.

Hele jaar

De provincie Gelderland vindt de nieuwe samenwerking een flinke stap in het herinneringstoerisme. Met een gerichte afstemming en samenwerking wordt het verhaal van de Slag om Arnhem nog beter verteld.

Dit moet verder gaan dan enkel de herdenkingsevenementen in september. Het doel is het hele jaar door mensen te interesseren voor dit deel van deze geschiedenis in de regio en deze dan ook te faciliteren.

De intensie:

‘De vier Airbornegemeenten zien dat zij meer kunnen bereiken door:

  • afstemmen van initiatieven en programma’s, zowel inhoud als marketing;
  • afstemmen en faciliteren van gemeenschappelijke activiteiten, ook educatie;
  • afstemmen en versterken van overkoepelende communicatie en marketing;
  • vanzelfsprekende deelname in de Liberation Route Europe;
  • samenwerken in benodigde fondsenwerving.

De vier gemeenten koesteren de kracht van alle afzonderlijke prachtige grote en kleine initiatieven in de regio, die gedragen worden door vele partijen. Verdergaande regionale samenwerking neemt daarin niks over maar faciliteert en versterkt.’

‘Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum spreken uit de komende jaren in een projectstructuur samen te werken en dit na de 75e herdenking in 2019 gezamenlijk te evalueren. De gemeenten hechten er aan in dit kader intensief op te trekken met belangrijke visionaire partners vanuit Gelders- en landelijk perspectief: de provincie Gelderland en het vfonds.’

De gehele intentieverklaring is hier te vinden

Reacties